Toimenpiteet

Seuraava

1
Liikenteen solmukohtien palvelutarjonta ja vaihtojen sujuvuus

Kestävien kulkumuotojen käyttö

Liikenteen solmukohtien palvelutarjontaa ja vaihtojen sujuvuutta parannetaan seuraavilla kolmella toimenpiteellä:

1.1. Toteutetaan HSL:n Solmu-projektin yhteydessä laadittua toimenpideohjelmaa - VALMIS

Solmu-projektin tavoitteena on ollut joukkoliikennevälineestä toiseen vaihtamisen helpottaminen sekä vaihtotapahtuman sujuvuuden ja miellyttävyyden lisääminen. Vaihtopaikkojen kehittämisohjelma löytyy täältä.

Vaihtopaikkojen kehittämisohjelmassa ehdotettiin yhteensä 151 parannuskohdetta 42 eri vaihtopaikkaan Helsingin seudulla. Parannuskohteista 58 sijaitsi Helsingissä. Kaikki ehdotetut toimenpiteet tutkittiin tarkemmin ja 60 eri toimenpidettä toteutettiin (22 Helsingissä). Lisää toimenpiteitä tullaan vielä toteuttamaan isompien hankkeiden (esim. Raide-Jokerin) yhteydessä.

Joukkoliikenteen vaihtoja ja vaihtopaikkoja kehitetään jatkossa osana normaaleja joukkoliikenteen ja maankäytön suunnittelu- ja yhteistyöprosesseja. 

1.2. Lisätään opastetauluja ja älypuhelinsovelluksia, jotta matkaketjun voi hahmottaa mahdollisimman helposti, nopeasti ja reaaliaikaisesti  - VALMIS

 • Helsingin pysäkkikatoksille (1395kpl) on syksystä 2017 alkaen asennettu personoidut julisteet, joissa lähialueen opaskartta, linjojen janat sekä muuta informaatiota kuten qr-koodi reaaliaikainformaatioon.
 • Vaihtopaikat on merkitty pysäkkien linjakilpiin ja juna- sekä metroaseman pysäkkejä on nimetty uudelleen kertomaan vaihtomahdollisuudesta. Esim (M) ja As.
 • Pysäkkien aikataulunäyttöjen reaaliaikatietoa on lisätty ja näyttöjen informaatiosisältö on uudistettu.
 • Terminaalien opastusta on parannettu ja parannetaan jatkossakin. Väliaikaisten järjestelyiden opastusta on kehitetty.
 • Uusi matkustajainformaation suunnitteluohjeistus (valmistunut 01/2020) ottaa huomioon erityisesti matkaketjut.
 • HSL-sovellusta kehitetään jatkuvasti.

1.3. Seudullisen liityntäpysäköinnin toimenpideohjelman (HSL:n julkaisu 8/2017) toteutus Helsingin osalta

Autojen ja pyörien liityntäpysäköinti täydentää joukkoliikennepalvelua ja luo mahdollisuuksia kestäviin matkaketjuihin.  

Seudullinen liityntäpysäköinnin toimenpideohjelma ulottuu vuoteen 2025 ja sen toteutumista seuraa seudullinen LIIPY-ryhmä. Helsingissä liityntäpysäköinnin vastuuorganisaatio on HKL.

LIIPY-toimenpideohjelmaan on kirjattu Helsingin osalta seuraavat paikkatarpeet vuoteen 2025 mennessä:

 • seudullisesti merkittävät kohteet:
  • Itäkeskus: 2. vaiheessa 50 autopaikkaa (rakenteellinen), 20 pyöräpaikkaa
  • Mellunmäki:  2. vaiheessa 50 autopaikkaa (rakenteellinen), 200 pyöräpaikkaa
  • Puistola: 2. vaiheessa 50 autopaikkaa (rakenteellinen), 180 pyöräpaikkaa
  • Puotila: 1. vaiheessa 25 pyöräpaikkaa, 2. vaiheessa 150 pyöräpaikkaa
 • paikallisesti merkittävät kohteet:
  • Herttoniemi: 1. vaiheessa 140 autopaikkaa (rakenteellinen), 25 pyöräpaikkaa
  • Huopalahti: 1. vaiheessa 100 pyöräpaikkaa
  • Kalasatama:  1. vaiheessa 300 autopaikkaa (rakenteellinen), 400 pyöräpaikkaa
  • Kontula: 1. vaiheessa 25 pyöräpaikkaa
  • Laajasalo: 1. vaiheessa 50 autopaikkaa (rakenteellinen), 300 pyöräpaikkaa
  • Lauttasaari:  1. vaiheessa 160 pyöräpaikkaa
  • Myllypuro: 1. vaiheessa 25 pyöräpaikkaa
  • Oulunkylä: 1. vaiheessa 20 pyöräpaikkaa
  • Pitäjänmäki: 1. vaiheessa 28 autopaikkaa (maantaso), 40 pyöräpaikkaa
  • Pohjois-Haaga: 1. vaiheessa 50 pyöräpaikkaa
  • Pukinmäki: 1. vaiheessa 50 pyöräpaikkaa
  • Rastila: 1. vaiheessa 15 autopaikkaa (maantaso), 70 pyöräpaikka
  • Tapanila: 1. vaiheessa 100 pyöräpaikkaa

 

Virallinen kuvaus
Toimenpideohjelman mukaan
Liikenteen solmukohtien palvelutarjontaa ja vaihtojen sujuvuutta parannetaan
(Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmasta)

Tehtävät

  Mitä on tehty?
 • 31.07.2019
  Lisätään opastetauluja ja älypuhelinsovelluksia, jotta matkaketjun voi hahmottaa mahdollisimman helposti, nopeasti ja reaaliaikaisesti
  • Helsingin pysäkkikatoksille (1395kpl) on syksystä 2017 alkaen asennettu personoidut julisteet, joissa lähialueen opaskartta, linjojen janat sekä muuta informaatiota kuten qr-koodi reaaliaikainformaatioon.
  • Vaihtopaikat on merkitty myös pysäkkien linjakilpiin ja juna- sekä metroaseman pysäkkejä on nimetty uudelleen kertomaan vaihtomahdollisuudesta. Esim (M) ja As.
  • Pysäkkien aikataulunäyttöjen reaaliaikatietoa on lisätty ja näyttöjen informaatio sisältö on uudistettu.
  • Erityisesti terminaalien opastusta on parannettu ja parannetaan jatkossakin. Myös väliaikaisten järjestelyiden opastusta on kehitetty.
  • Lisäksi tekeillä matkustajainformaation suunnitteluohjeistus joka ottaa huomioon erityisesti matkaketjut.
  • Viime vuosina on kehitetty aktiivisesti HSL-sovellusta
 • 24.09.2019
  Toimenpiteen yhteyshenkilö valittu

  Toimenpiteen yhteyshenkilö kerää tiedot ja raportoi kaikkien kolmen osa-alueen etenemisestä.

 • 23.10.2019
  Toimenpiteestä on tilannekuvaus
 • 02.01.2020
  Seudullisen liityntäpysäköinnin toimenpideohjelman etenemisen raportointi
  • seudullisesti merkittävät kohteet:
   • Itäkeskus: 2. vaiheessa 50 autopaikkaa (rakenteellinen) (VALMIS), 20 pyöräpaikkaa
   • Mellunmäki:  2. vaiheessa 50 autopaikkaa (rakenteellinen), 200 pyöräpaikkaa
   • Puistola: 2. vaiheessa 50 autopaikkaa (rakenteellinen), 180 pyöräpaikkaa
   • Puotila: 1. vaiheessa 25 pyöräpaikkaa, 2. vaiheessa 150 pyöräpaikkaa
  • paikallisesti merkittävät kohteet:
   • Herttoniemi: 1. vaiheessa 140 autopaikkaa (rakenteellinen), 25 pyöräpaikkaa
   • Huopalahti: 1. vaiheessa 100 pyöräpaikkaa
   • Kalasatama:  1. vaiheessa 300 autopaikkaa (rakenteellinen) (VALMIS), 400 pyöräpaikkaa
   • Kontula: 1. vaiheessa 25 pyöräpaikkaa
   • Laajasalo: 1. vaiheessa 50 autopaikkaa (rakenteellinen) (VALMIS), 300 pyöräpaikkaa
   • Lauttasaari:  1. vaiheessa 160 pyöräpaikkaa
   • Myllypuro: 1. vaiheessa 25 pyöräpaikkaa (VALMIS)
   • Oulunkylä: 1. vaiheessa 20 pyöräpaikkaa
   • Pitäjänmäki: 1. vaiheessa 28 autopaikkaa (maantaso) (VALMIS), 40 pyöräpaikkaa
   • Pohjois-Haaga: 1. vaiheessa 50 pyöräpaikkaa (VALMIS)
   • Pukinmäki: 1. vaiheessa 50 pyöräpaikkaa
   • Rastila: 1. vaiheessa 15 autopaikkaa (maantaso), 70 pyöräpaikkaa
   • Tapanila: 1. vaiheessa 100 pyöräpaikkaa
 • 02.01.2020
  Matkustajainformaation suunnitteluohjeistus valmis

  HSL:n matkustajainformaation suunnitteluohjeistus on valmistunut. Työ jatkuu käyttöönotolla (ohjeistuksen jalkautus) vuonna 2020.

 • 03.01.2020
  Solmu-projektin etenemisen raportointi

  Helsinkiin esitettiin vaihtopaikkojen kehittämisohjelmassa yhteensä 58 Solmu-toimenpidettä, joista 22 toteutettiin. Osa toimenpiteistä toteutetaan myöhemmin isompien projektien (esim. Raide-Jokerin) yhteydessä. Osa tutkituista toimenpiteistä osoittautui tarpeettomiksi ja osaa ei pystytty toteuttamaan esim. tilanpuutteen vuoksi.

  Mitä on tehtävä?
 • 30.09.2020
  Selvitys joukkoliikenteen reaaliaikadatan käytöstä

  Joukkoliikenteen reaaliaikadatan (HFP-data) hyödyntämistä selvitetään. Reaaliaikadatan avulla voidaan suunnitella paremmin joukkoliikenteen matkaketjuja ja pienentää näin vaihdon matkustajalle aiheuttamaa haittaa.  

 • 30.09.2020
  Matkustajainformaation suunnitteluohjeistuksen mukainen toiminta

  HSL:n matkustajainvormaation suunnitteluohjeistus otetaan käyttöön.

 • 31.12.2020
  Seudullisen liityntäpysäköinnin toimenpideohjelman etenemisen raportointi

Mittarit

Vaikutus
Pieni
Eteneminen
Ajallaan
Aikajänne
Päästöluokat
Vastuuorganisaatiot
HSLMaka_LikeHKL
Yhteyshenkilöt
 • Riikka Aaltonen

  Riikka Aaltonen

  liikennesuunnittelija

  Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

 • Markku Granholm

  Markku Granholm

  liikenneinsinööri

  Liikenne- ja katusuunnittelu

Tietoja päivitetty 10.05.2020

Miten tämä toimenpide vaikuttaa tavoitteeseen?