Toimenpiteet

Edellinen | Seuraava

10
Ajoneuvoliikenteen hinnoittelujärjestelmä

Liikenteen hinnoittelu

Ajoneuvoliikenteen hinnoittelujärjestelmän mahdollistuminen edellyttää tiemaksuun liittyvän lainsäädännön valmistumista. Tähän tulee vaikuttamaan myös liikenteen kokonaisverotuksen uudistamista selvittävän työryhmän toimenpiteet. Näistä molemmista on kirjaus hallitusohjelmassa.

Helsingin seudun yhteisesti hyväksytty  MAL 2019 -suunnitelma, jossa ajoneuvoliikenteen hinnoittelujärjestelmää edistetään ja jossa Helsinki on mukana, riippuu erityisesti ruuhkamaksujen lainsäädäntötyön etenemisestä.

Virallinen kuvaus
Toimenpideohjelman mukaan
Ajoneuvoliikenteen hinnoittelujärjestelmä (tietulli tai ruuhkamaksu):
1. Laaditaan lähtökohtaisesti yhteistyössä seudun kuntien ja valtion kanssa tarvittavat lisäselvitykset, joilla varaudutaan kokeilun käynnistämiseen.
2. Selvitetään tiemaksutulojen kohdentamista seudun liikennejärjestelmän kehittämiseen osana yli hallituskausien ulottuvaa valtion ja kuntien yhteistä investointipakettia. Hinnoittelun edellytyksenä on tiemaksutulojen kohdentaminen seudun liikennejärjestelmän kehittämiseen.
(Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmasta)

Tehtävät

  Mitä on tehty?
 • 30.09.2019
  Toimenpiteen yhteyshenkilö valittu
 • 17.10.2019
  Toimenpiteestä on tilannekuvaus
 • 19.12.2019
  Helsingin seudun tiemaksujärjestelmän suunnittelu ja arviointi - työohjelman laatiminen esiselvitysten osalta

  Laaditaan MAL 2019-suunnitelman jatkotyönä Helsingin seudun tiemaksujärjestelmän suunnittelu ja arviointi - työohjelma esisuunnitelman osalta

  HLJ toimikunnan kokouksessa 25.11.2019 esiteltiin Helsingin seudun tiemaksujärjestelmän suunnittelun ja arvioinnin työohjelma. Kokonaisuus sisältää useampia tehtäviä ja niitä tehdään rinnakkain valtiovetoisen lainsäädäntötyön kanssa. Näistä HSL:n vetämistä selvityksistä saadaan lisätietoa, kun seudulta pyydetään lausuntoja lainsäädäntötyön aikana. HSL:n käynnistämän projektin tuloksena syntyy suunnitelma siitä millainen tiemaksumalli vastaa parhaiten MAL2019-suunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin ja seudun tarpeisiin.Projektissa tehtävä tiemaksujärjestelmän suunnittelu ja arviointi sekä valtion ruuhkamaksulainsäädännön valmistelu luovat valmiuden päättää tiemaksujen käyttöönotosta. Projektikokonaisuus muodostuu osaprojekteista, joiden perusteella tehdään iteroiden vaikutusten arviointia ja muodostetaan optimaalinen tiemaksujärjestelmä ja lainsäädännön muoto. Nämä osaprojektit ovat aiheiltaan teknis-toiminnallinen, hallinnollinen, viestintä- ja vuorovaikutus sekä yhteiskunnallinen palvelumuotoilu. HLJ toimikunta vastaa projektin ohjauksesta toistaiseksi. HLJ toimikunnassa on edustajat Kympistä ja Kansliasta. Nämä esiselvitykset valmistuvat kevään 2020 aikana. Näiden tulosten perusteella ja lainsäädäntömuutoksen käynnistyttyä voidaan aloittaa varsinainen tiemaksujärjestelmän suunnittelu.

  Mitä on tehtävä?
 • 31.05.2020
  Helsingin seudun tiemaksujärjestelmän suunnittelu ja arviointi - esiselvitys

  MAL 2019-suunnitelman jatkotyönä Helsingin seudun tiemaksujärjestelmän esiselvitysvaihe työohjelman mukaisesti.

Mittarit

Selvitys on valmis
Vaikutus
Merkittävä
Eteneminen
Ajallaan
Aikajänne
Päästöluokat
Vastuuorganisaatiot
Maka_LikeKansliaHSL
Yhteyshenkilöt
 • Jari Rantsi

  Jari Rantsi

  liikenneinsinööri

  Liikenne- ja katusuunnittelu

 • Pihla Kuokkanen

  Pihla Kuokkanen

  Liikenneinsinööri

  Liikenne- ja katusuunnittelu

 • Reetta Putkonen

  Reetta Putkonen

  liikenne- ja katusuunnittelupäällikkö

  Helsingin kaupunki

 • Lauri Vuorio

  Lauri Vuorio

  Liikenne-ekonomisti

  Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

Tietoja päivitetty 28.02.2020

Miten tämä toimenpide vaikuttaa tavoitteeseen?