Toimenpiteet

Edellinen | Seuraava

100
Tapahtumien ympäristövaikutusten vähentäminen

Kuluttaminen ja jätteet

Toimenpiteen tavoitteena on 1) vähentää Helsingin kaupungin omien tapahtumien synnyttämiä ilmasto- ja ympäristövaikutuksia, 2) kannustaa kaupungin alueella järjestettäviä kaupallisia tapahtumia ilmastovaikutusten vähentämisessä sekä 3) tuottaa tukimateriaaleja kuten oppaita, työkaluja ja kriteeristöjä tapahtumien ilmastovaikutusten huomioonottamiseen ja niiden mittaamiseen.

Helsinki kehittää tapahtumien ympäristökriteerejä pääkaupunkiseudun tapahtumien ympäristöryhmässä. Kaupunkitoimiala antaa aluevuokrasta alennusta Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän rakentaneille tapahtumille. MyHelsinki-sivuille on laadittu vastuullisuuskriteeristö tapahtumille. Helsingin tapahtumasäätiölle rakennetaan Ekokompassi -ympäristöjärjestelmä.

 

Virallinen kuvaus
Toimenpideohjelman mukaan
Päivitetään tapahtumien ympäristökriteerit ja tuotetaan materiaalia tapahtumien ympäristöasioiden huomioimiseen. Kannustetaan sekä kaupungin omia tapahtumia että kaupallisia tapahtumia ottamaan Ekokompassi-ympäristöjärjestelmä käyttöön. Kehitetään työkaluja tapahtumien CO2-päästöjen mittaamiseksi.
(Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmasta)

Tehtävät

  Mitä on tehty?
 • 23.10.2019
  Toimenpiteestä on tilannekuvaus
 • 23.10.2019
  Toimenpiteen yhteyshenkilö valittu
  Mitä on tehtävä?
 • 30.06.2020
  Päivitetään tapahtumien ympäristökriteerit/periaatteet ja nivotaan ne osaksi MyHelsinki - kriteeristöä sekä aluevuokrakriteerejä
 • 30.06.2020
  Helsingin tapahtumasäätiö rakentaa Ekokompassi -ympäristöjärjestelmän ja sisällyttää ympäristöperiaatteet kaupungin omiin tapahtumiin

  Tapahtumasäätiö on aloittanut Ekokompassin rakentamisen.

 • 31.12.2020
  Kaupungin aluevuokrakriteerien läpikäyminen eri toimijoiden kanssa

  Yritetään yhdentää eri aluevuokraajien kriteerejä ja vuokra-alennuskäytäntöjä

 • 31.12.2021
  Tehdään yhteistyötä tapahtumien hiilijalanjäljen laskemiseksi Ekokompassin kanssa

Mittarit

Tapahtumille rakennettujen Ekokompassi-ympäristöjärjestelmien määrä
Vaikutus
Pieni
Eteneminen
Ajallaan
Aikajänne
Yhteyshenkilöt
 • Mia Malin

  Mia Malin

  ympäristösuunnittelija

  Ympäristöpalvelut

Tietoja päivitetty 17.02.2020

Miten tämä toimenpide vaikuttaa tavoitteeseen?