Toimenpiteet

Edellinen | Seuraava

101
Henkilökohtainen päästökauppa

Kuluttaminen ja jätteet

Lahden kaupungissa aloitettiin syksyllä 2019 Kulkukaupan eli liikkumisen henkilökohtaisen päästökaupan kokeilu osana CitiCAP-hanketta. Helsinki seuraa ja perehtyy Lahden kokemuksiin vuonna 2020 ja hyödyntää Lahden kokemuksia mahdollisten omien toimenpiteiden käynnistämisessä.

Virallinen kuvaus
Toimenpideohjelman mukaan
Selvitetään ja hyödynnetään eri kaupungeissa käyttöön otettavia henkilökohtaisen päästökaupan menetelmiä.
(Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmasta)

Tehtävät

  Mitä on tehty?
 • 22.10.2019
  Toimenpiteestä on tilannekuvaus
 • 07.05.2020
  Tutustutaan Lahden kokemuksiin henkilökohtaisen päästökaupan toteuttamisessa

  Tutustuttiin yhdessä ilmastovahtikoirien kanssa Lahden pilottiin henkilökohtaisesta päästökaupasta. Pohdittiin myös yhteisen kehittämishankkeen mahdollisuutta, jossa hyödynnettäisiin Lahden kokemuksia ja laajennettaisi päästökauppaa myös jollekin liikenteen ulkopuoliselle sektorille. Yhteisestä hankkeesta on kiinnostunut myös Vantaan kaupunki.

  Mitä on tehtävä?
 • 31.12.2020
  Luodaan ryhmä ideoimaan Helsingissä sovellettavan henkilökohtaisen päästökaupan mallia
 • 31.03.2021
  Selvitetään mahdollisuudet hakea ulkopuoilista rahoitusta toimintamallin kehittämiseen

Mittarit

Päästökaupassa mukana olevien kaupunkilaisten määrä
Vaikutus
Ei ole arvioitu
Eteneminen
Ajallaan
Aikajänne
Vastuuorganisaatiot
Palu_Ympa
Yhteyshenkilöt
 • Markus Lukin

  Markus Lukin

  ympäristöasiantuntija

  Kehittämispalvelut

Tietoja päivitetty 25.05.2020

Miten tämä toimenpide vaikuttaa tavoitteeseen?