Toimenpiteet

Edellinen | Seuraava

102
Merellinen strategia

Kuluttaminen ja jätteet

Kaupunginhallitus hyväksyi strategian 11.3.2019. Strategia ulottuu vuoteen 2030. 

Merellisessä strategiassa on otettu huomioon kestävän matkailun periaatteet, hiilineutraalius ja Itämeren suojelu. Luonto- ja ympäristövaikutuksia seurataan alusta saakka ja Helsinki vaalii aktiivisesti arvokasta meriluontoaan.

Luonnon ja kulttuuriperintökohteiden kulumiseen, eroosioon ja häiriintymiseen, maisemien muuttumiseen, roskaantumiseen ja veden samentumiseen liittyvät riskit on syytä tiedostaa ennalta ja niihin myös kehitetään aktiivisesti ratkaisuja.

Lisääntyvä vesiliikenne ohjataan vedenalaista luontoa säästäville reiteille, rakentaminen ja kävijät ohjataan kulutusta kestäville alueille. Muoviton meri ja ilmastonmuutokseen varautuminen ovat mukana kaikessa saaristoa ja ranta-alueita koskevassa suunnittelussa ja luovat tarpeen tuotekehittelylle ja uusille innovaatioille. Tähän liittyy myös vesiliikenteen sähköistämiskokeilut sekä se, että tapahtumat toteutetaan mahdollisimman vähän luontoa kuormittaen.

Merellisessä suunnittelutyössä kartoitetaan sekä saariston ja rantojen kehitettäviä tähtikohteita että toisaalta kohteita, joita ei luontoarvojen vuoksi avata lainkaan virkistyskäyttöön. Luontoa ja sen aineettomia arvoja voidaan arjen hyvinvoinnin parantamisen lisäksi hyödyntää myös terveydellisten ja sosiaalisten kysymysten ratkaisemisessa sekä ikääntyvän väestön hoivan kehittämisessä. Tämä edellyttää esteettömyyden parantamista merellisissä kohteissa.

Virallinen kuvaus
Toimenpideohjelman mukaan
Merellisen strategian laadinnassa otetaan huomioon kestävän matkailun periaatteet, hiilineutraalius ja Itämeren suojelu.
(Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmasta)
Eteneminen
100% valmis
Valmis
Aikajänne
Yhteyshenkilöt
  • Minttu Perttula

    Minttu Perttula

    Elinkeino-osasto

Tietoja päivitetty 22.10.2019

Tehtävät

    Mitä on tehtävä?
  • 23.10.2019 | Toimenpiteen yhteyshenkilö valittu

Mittarit