Toimenpiteet

Edellinen | Seuraava

103
Jätteiden syntypaikkalajittelu

Kuluttaminen ja jätteet

Kartoitetaan kaupungin omistamien kiinteistöjen jätesopimukset, jätetilat, lajittelukäytänteet, ohjeistus, puutteet ja tarpeet. Kartoitus toteutetaan yhteistyössä Kaupunkiympäristön ylläpito- ja rakennetun omaisuuden hallinta -palveluiden, kiinteistöjen vuokralaisten ja ekotukihenkilöiden kanssa.

Virallinen kuvaus
Toimenpideohjelman mukaan
Mahdollistetaan kaikkien erilliskerättävien jätteiden tehokas syntypaikkalajittelu kaikissa kaupunkiorganisaation toimitiloissa.
(Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmasta)

Tehtävät

  Mitä on tehty?
 • 10.10.2019
  Toimenpiteen yhteyshenkilöt valittu
 • 23.10.2019
  Toimenpiteestä on tilannekuvaus
 • 04.11.2019
  Tehdään sähköinen jätekartoituslomake

  Jätekartoitukset tehdään sähköisen lomakkeen avulla. Lomakkeen täyttää kiinteistön ekotukihenkilö tai muu henkilö.

 • 08.11.2019
  Aloitetaan kartoitukset Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan kohteissa

  Jätekartoitukset tehdään porrastetusti kohdetyypeittäin.

  Ensin kartoitetaan Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan kohteita kuten kirjastot ja nuorisotalot.

 • 13.01.2020
  Aloitetaan jätekartoitukset Sosiaali- ja terveys toimialan kohteissa

  Sosiaali- ja terveys -toimialan kohteiden kartoitus aloitettu tammikuussa 2020.

  Mitä on tehtävä?
 • 30.09.2020
  Laaditaan käyttäjälle ohjeistus jätehuollon järjestämisestä ja vastuista
 • 30.09.2020
  Kootaan Sosiaali- ja terveys toimialan kohteiden jätekartoituksien tulokset ja suunnitellaan toimenpiteet
 • 30.09.2020
  Kootaan Kulttuuri- ja vapaa-ajan kohteiden jätekartoituksien tulokset ja suunnitellaan toimenpiteet

  Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan kohteiden kartoitukset ovat valmiit ja jätesopimusten muutokset on aloitettu. Tehtävät muutokset on tallennettu huoltokirjaan.

   

   

   

   

   

   

 • 30.09.2020
  Laaditaan käyttäjälle lajitteluohjeistus

  Käyttäjän edustajan kanssa yhteystyössä.

  Valmiit lajitteluohjeet:

  • Sote
 • 31.12.2020
  Jatketaan jätekartoituksien tekemistä ja toimenpiteiden toteuttamista

Mittarit

Kartoitettujen kohteiden määrä
Vaikutus
Pieni
Eteneminen
Ajallaan
Aikajänne
Yhteyshenkilöt
 • Elina Murtola

  Elina Murtola

  Tekninen isännöitsijä

  Toimitilat

 • Annukka Eriksson

  Annukka Eriksson

  ympäristöasiantuntija

  Rakennetun omaisuuden hallinta

 • Maria Linden

  Maria Linden

  erityissuunnittelija

  Hallinto- ja tukipalvelut

 • Annukka Kokkonen

  Annukka Kokkonen

  Ympäristöasiantuntija

  Sosiaali- ja terveystoimiala

Tietoja päivitetty 14.04.2020

Miten tämä toimenpide vaikuttaa tavoitteeseen?