Toimenpiteet

Edellinen | Seuraava

105
Jätehuollon kustannusten kohdistaminen

Kuluttaminen ja jätteet

Kustannusvaikutusten kohdistaminen käyttäjille on vaikeaa lukuisista käyttäjäryhmistä ja muista teknisistä syistä. Kartoitetaan kokonaistilanne yhdessä energiakustannusten kohdistamisesta tehtävän kartoituksen kanssa ja päätetään jatkosta tämän perusteella. 

Virallinen kuvaus
Toimenpideohjelman mukaan
Selvitetään ja sen perusteella tehdään päätös irrottaa kaupungin ulkopuolisille vuokraamissa kohteissa jätekustannukset vuokrasta. Jos toimijat maksavat omat jätekustannukset, motivoi se myös vähentämään jätteen syntyä ja tehostamaan lajittelua. Selvitetään tehokasta lajittelua ja kuljetusten optimointia edistävät tilatarpeet kiinteistössä ja tontilla. Pilotoidaan kortteleiden yhteisratkaisuja.
(Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmasta)

Tehtävät

Ei tekemättömiä tehtäviä

Mittarit

Vaikutus
Ei ole arvioitu
Eteneminen
Myöhässä
Aikajänne
Päästöluokat
Vastuuorganisaatiot
Rya_TilaRya_Roha
Yhteyshenkilöt
    Ei merkittyjä yhteyshenkilöitä
Tietoja päivitetty 24.01.2020