Toimenpiteet

Edellinen | Seuraava

109
Innovatiiviset hankinnat, kokeilut ja yritysyhteistyö

Hankinnat

Hankintojen kautta voidaan edistää ja ottaa käyttöön ilmastopäästöjä vähentäviä ratkaisuja. Ratkaisuja voi olla markkinoilla jo tarjolla. Jos tarvittavia ratkaisuja ei ole saatavilla valmiina, voidaan hyöyntää esim. innovatiivisia hankintamenettelyjä (mm. innovaatiokumppanuus). Ratkaisujen kehittämisessä ja käyttöönotossa ovat tärkeässä roolissa myös yhteiskehittäminen, kokeilut ja pilotit. Yritykset, tki-toimijat ja muut kumppanit on tärkeää osallistaa kehitystyöhön jo varhaisessa vaiheessa. Kaupunki voi hyödyntää kehittämistyössä, pilotoinnissa ym. erilaisia ulkopuolisen rahoituksen lähteitä (mm. EU-rahoitus, Business Finland ym.).

Toimenpiteen toteuttaminen vaatii:

 •  
 • Kaupungin toimialojen vahvaa mukanaoloa
 • Osaamista koskien haasteiden määrittelyä, yritys-/markkinavuoropuhelua ym.
 • Innovatiivisten hankintamenettelyjen osaamista
 • Osaamista eri rahoitusinstrumenttien hyödyntämisessä
 • Konkreettisia kohteita, joissa kehittämistyötä voidaan tehdä ja joihin tuloksia voidaan soveltaa
 • Valmiutta skaalata parhaat ratkaisut

Kaupunkiorganisaatiosta/-konsernista toimenpiteen toteuttamiseen tarvitaan mm. kaupunkiympäristön toimiala, kaupunginkanslia, Helsingin kaupungin asunnot Oy (Heka), ATT, Stara jne.

Tällä hetkellä on käynnissä toimenpiteeseen liittyviä hankkeita (listaa täydennetään):

 • Energiaviisaat kaupungit (6Aika)
 • Hiilineutraalit ja resurssiviisaat yritysalueet HNRY (6Aika)
 • MySmartLife (Horizon2020)
 • Ilmastoviisaat taloyhtiöt (6Aika)
 • Älykkäämpää ja tehokkaampaa korjausrakentamista - Smart Elements for Renovation Leap (EAKR)
 • Kaupungin ylläpitämä ympäristöystävällinen vesireittiliikenne (osana innovatiivisten hankintojen kehittämisprojektia / innovaatiorahasto)

 

Virallinen kuvaus
Toimenpideohjelman mukaan
Lisätään yritysyhteistyötä tekemällä erilaisia kokeiluja ja yhteistyöpilotteja sekä haetaan rahoitusta innovatiivisten hankintojen toteuttamiseen ilmastopäästöjen vähentämiseksi.
(Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmasta)

Tehtävät

  Mitä on tehty?
 • 23.10.2019
  Toimenpiteestä on tilannekuvaus
 • 23.10.2019
  Toimenpiteen yhteyshenkilö valittu
  Mitä on tehtävä?
 • 31.01.2020
  Selvitetään hankintoihin liittyvien toimenpiteiden (107-113) yhteydet toisiinsa ja tarkennetaan toimenpiteelle 109 kuuluvat tehtävät

  HNH 2035-ohjelmassa on useita hankintoja koskevia toimenpiteitä (mm .toimenpiteet 107-113). Käynnissä on hankintoihin liittyvien toimenpiteiden tarkempi läpikäynti, jossa katsotaan mm. mahdolliset päällekkäisyydet. Hankintoihin liittyvistä toimenpiteistä on tavoitteena rakentaa yhtenäisempi kokonaisuus.

Mittarit

Kehittämishankkeiden lukumäärä (EU, EAKR jne)
Innovatiivisten hankintojen hankkeiden rahoitus yhteensä
Toteutettujen kokeilujen ja pilottien lukumäärä
Hankintojen kehityshankkeisiin osallistuneiden yritysten määrä
Innovatiivisten hankintojen määrä
Innovatiivisten hankintojen euromäärä
Eteneminen
Myöhässä
Aikajänne
Päästöluokat
Vastuuorganisaatiot
EloPalu_Ympa
Yhteyshenkilöt
 • Kimmo Heinonen

  Kimmo Heinonen

  johtava asiantuntija

  Elinkeino-osasto

Tietoja päivitetty 03.02.2020

Miten tämä toimenpide vaikuttaa tavoitteeseen?