Toimenpiteet

Edellinen | Seuraava

110
Hankintastrategisten tavoitteiden päivittäminen

Hankinnat
Virallinen kuvaus
Toimenpideohjelman mukaan
Luodaan strategiset tavoitteet kestäville ja innovatiivisille hankinnoille Helsingin kaupunkikonsernissa. Laaditaan innovatiivisten ja kestävien hankintojen tiekartta ja päivitetään kaupungin hankintastrategia.
(Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmasta)
Eteneminen
Myöhässä
Aikajänne
Vastuuorganisaatiot
Palu_YmpaTaso
Yhteyshenkilöt
 • Jorma Lamminmäki

  Jorma Lamminmäki

  Kaupunginkanslia

 • Mia Malin

  Mia Malin

  ympäristösuunnittelija

  Ympäristöpalvelut

 • Kari Salovaara

  Kari Salovaara

  hankintapäällikkö

  Hankintapalvelut

Tietoja päivitetty 21.10.2019

Tehtävät

  Mitä on tehty?
 • 08.04.2019 | Yhteyshenkilön valitseminen ja toimenpiteen toteutuksesta sopiminen

  Yhteyshenkilöksi valittu hankintajohtaja Jorma Lamminmäki kaupunginkansliasta.

  Mitä on tehtävä?
 • 23.09.2019 | Keskustelu Helsingin hankintojen ohjausryhmässä
 • 23.10.2019 | Toimenpiteestä on tilannekuvaus
 • 31.12.2019 | Toimintasuunnitelman laatiminen
 • 31.12.2019 | Valmistelutyöryhmän muodostaminen
 • 31.03.2020 | Taustaselvitykset toimenpiteen suhteesta kaupungin strategiatyöhön

  Käydään keskusteltu kaupungin keskitetystä strategiatyöstä vastaavien kanssa ja tehdään tarpeellinen taustaselvitys hankintojen nykytilasta sekä hankintojen päästövähennyksistä ja niiden mahdollisuuksista.

  Helsingin kaupungin hankintastrategian päivittäminen tehdään yhdessä Suomen kansallisen hankintastrategiatyön kanssa. Kansallista hankintastrategiatyötä valmistellaan Vaikuttavat julkiset hankinnat -toimenpideohjelmassa (Hankinta-Suomi). Aikataulu tarkentuu toimenpideohjelman käynnistyttyä loppuvuoden 2019 kuluessa.

 • 18.04.2021 | Päivitetään Helsingin kaupungin hankintastrategia

  Alustavasti kiinnitetty valtuustokauden päättymiseen.

Mittarit