Toimenpiteet

Edellinen | Seuraava

115
Tila- ja resurssivarauspalvelu

Jakamis- ja kiertotalous

Kaupunki edistää jakamistaloutta selvittämällä käytössä olevien alustojen jatkokehitysmahdollisuudet. Kaupunki pyrkii nostamaan kaluston ja tilojen käyttöastetta jakamistalouden avulla. Kaupungin tiloja hallinnoi tällä hetkellä usea eri kaupungin taho ja käyttöasteita on sen vuoksi haastaavaa seurata. Tarkoituksena on kehittää myös tilojen käyttöasteen seurantaa.

Virallinen kuvaus
Toimenpideohjelman mukaan
Kaupunki näyttää esimerkkiä luomalla digitaalisen alustan ja jakamalla sen kautta kaupungin tiloja ja kalustoa henkilökunnalle, kaupunkilaisille, yrittäjille, kansalaisopistoille, urheiluseuroille ja muille toimijoille.
(Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmasta)

Tehtävät

  Mitä on tehty?
 • 17.10.2019
  Toimenpiteen yhteyshenkilö valittu
 • 18.02.2020
  Toimenpiteestä on tilannekuvaus
  Mitä on tehtävä?
 • 31.08.2020
  Tilavarauksen hallintamalli on valmis

  Tilavaraukselle on luotu kaupunkitasoinen johtamisen ja ohjauksen malli. Malli on käsitelty toimialojen johtoryhmissä sekä kaupungin johtoryhmässä.

Mittarit

Kaupungin yhteisessä varausjärjestelmässä olevien tilojen ja resurssien määrä
Vaikutus
Pieni
Eteneminen
Ajallaan
Aikajänne
Yhteyshenkilöt
 • Marika Westman

  Marika Westman

  Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

 • Ella Lönnrot

  Ella Lönnrot

  Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

 • Juha Suvanto

  Juha Suvanto

  Kaupunginkanslia

Tietoja päivitetty 28.04.2020

Miten tämä toimenpide vaikuttaa tavoitteeseen?