Toimenpiteet

Edellinen | Seuraava

116
Kirjasto on jakamistalouden suunnannäyttäjä

Jakamis- ja kiertotalous

Jakamistalous ja yhteiskuluttaminen ovat vielä tuoreita ilmiöitä, mutta kirjasto on toteuttanut näiden ideologiaa toimintansa alusta saakka. Lainattavat kirjat, lehdet, levyt ja elokuvat ovat kirjaston ydin, mutta myös esineiden ja tilojen jakaminen on tullut osaksi kirjaston toimintaa. Tilojen, aineistojen ja esineiden lainaaminen ja yhteiskäyttö ovat vaihtoehto omistamiselle, joka tukee resurssiviisasta ja kestävää elämäntapaa. 

Virallinen kuvaus
Toimenpideohjelman mukaan
Kirjastot ovat merkittäviä jakamistalouden edistäjiä. Kirjastot tarjoavat tiloja ja resursseja kaupunkilaisten yhteiskäyttöön, digi- ja laiteopastusta sekä tuovat saataville sellaisia teknologisia innovaatioita, jotka ovat tulevaisuuden arkipäivän taitoja. Kirjastot ehkäisevät digitaalista syrjäytymistä sekä mahdollistavat kaupunkilaisten osallistamisen ja osaamisen jakamisen. Kirjaston lainauspalvelujen laajentamisessa jatketaan yhteistyötä vertaispalvelujen kuten Kuinoman kanssa.
(Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmasta)

Tehtävät

  Mitä on tehty?
 • 21.10.2019
  Toimenpiteen yhteyshenkilö valittu
 • 23.10.2019
  Toimenpiteestä on tilannekuvaus
  Mitä on tehtävä?
 • 31.12.2020
  Esineiden ja tilojen jakaminen

  Kirjastosta voit lainata esineitä ja laitteita, joita et tarvitse joka päivä. Voit lainata esimerkiksi porakoneita, ompelukoneita, suksia, sykemittareita, kosteusmittareita tai soittimia. 

  Kaupunkiympäristössä asuva ihminen joutuu elämänsä aikana tekemisiin arviolta 20 000–30 000 esineen kanssa. Vältä turhien esineiden tulvaa ja lainaa kirjastosta mahdollisimman monta arjen työvälinettä ja esinettä. Ajantaiset tiedot Helmet-kirjaston kokoelmissa olevista esineistä löydät Helmet.fi -sivustolta. Kirjaston tiloja, kuten kokous- ja ryhmätyötiloja voit varata Varaamo.hel.fi -sivustolta.

 • 31.12.2020
  Digituki

  Helsingin kaupunginkirjasto tarjoaa kansalaistaitoja tukevaa digitukea, jonka tavoitteena on vahvistaa asukkaiden digiosaamista. Jokaisessa kirjastossa tarjotaan yksilöopastusta, joko oman henkilökunnan toimesta tai yhteistyössä kumppaneiden kanssa. Kirjaston opastustoimintaa suunnitellaan yhdessä kaupungin muiden toimijoiden kanssa. Palvelu mahdollistaa kaupunkilaisten osallistamisen ja osaamisen jakamisen sekä edistää jakamistalouskulttuuria.

 • 31.12.2020
  Digiverstaat ja tulevaisuuden arjen taidot

  Helsingin kaupunginkirjaston hankkeen "Digitaalisen syrjäytymisen ehkäisyä kirjastossa" yhtenä painopistealueena oli tulevaisuuden arjen osaaminen. Hankkeen avulla muutamat kirjaston toimipisteet saivat asiakaskäyttöön digiverstaita, joissa on mahdollista mm. 3D-tulostaa sekä vinyylileikkurilla ja lämpöprässillä toteuttaa pienpainatuksia. Hanke toteutettiin ja laitteet hankittiin vuoden 2018 aikana ja toiminta jatkuu kirjastoissa edelleen. Tarjolla on työskentelytilaa, välineitä ja opastusta ideoiden toteuttamiseen. Palvelut mahdollistavat kaupunkilaisten osallistamisen ja osaamisen jakamisen sekä edistävät jakamistalouskulttuuria. 

  Hankkeen tavoitteena oli myös tuoda lähikirjastoihin saataville sellaisia teknologisia innovaatioita ja toimintoja, joiden voidaan ajatella olevan tulevaisuuden arkipäivän taitoja. Erimerkiksi koodaus on tulevaisuudessa todennäköisesti kielitaitoon verrattavissa oleva taito, tulee pajatoimintaan koodauksen ideaa helposti havainnollistavaa robotiikkaa ja mahdollisesti IoT-tekniikkaa. Toinen sisältökokonaisuus on virtuaalitodellisuus ja lisättytodellisuus. Palvelu mahdollistaa kaupunkilaisten osallistamisen ja osaamisen jakamisen sekä edistää jakamistalouskulttuuria.

Mittarit

Varaamon kautta varattujen tilojen käyttöaste
Varattavien laitteiden lainaus- ja käyttökerrat
Kirjastojen määrä, jotka tekevät yhteistyötä vertaispalvelutoimijoiden kanssa
Vaikutus
Pieni
Eteneminen
Ajallaan
Aikajänne
Päästöluokat
Yhteyshenkilöt
 • Leila Sonkkanen

  Leila Sonkkanen

  suunnittelija

  Kirjastopalvelukokonaisuus

Tietoja päivitetty 18.02.2020

Miten tämä toimenpide vaikuttaa tavoitteeseen?