Toimenpiteet

Edellinen | Seuraava

117
Kalusteiden kierrätys kaupunkiorganisaatiossa

Jakamis- ja kiertotalous

Tällä hetkellä kaupunkiorganisaatiossa hankitaan paljon uusia kalusteita, vaikka käyttökelpoisia käyttöä vailla olevia kalusteita on tarjolla organisaation sisällä. Ongelmana on, että tarve ja tarjonta eivät kohtaa, koska kaupungilla ei ole yhteiskäyttöistä järjestelmää, josta voisi nähdä kaupunkiorganisaatiossa tarjolla olevia kalusteita. Helsinki on vuoden 2019 alusta ollut mukana yhteiskehittämishankkeessa, jossa Turun kaupungilla käytössä oleva avoimeen lähdekoodiin perustuva kalustekierrätysjärjestelmä muokataan Helsingin käyttöön. Järjestelmän kautta kalusteet, irtaimisto ja mahdolliset muutkin materiaalit saadaan helposti ja kustannustehokkaasti jakoon. Järjestelmän käyttöä on tarkoitus pilotoida loppuvuodesta 2019 Pakilan työkeskuksessa tarjolla olevilla kalusteilla. Jatkossa järjestelmää tullaan kehittämään myös muun irtaimiston ja materiaalien jakoon kaupungin sisällä.

Uudelleenkäyttöä ja kierrätystä tehostamaan kaupunkiorganisaatiolle laaditaan ohje käyttö vailla olevan irtaimiston käsittelyyn ja toimipisteiden muutto-tilanteisiin.

Virallinen kuvaus
Toimenpideohjelman mukaan
Inventoidaan harvoin käytettävät tavarat/laitteet ja luodaan alusta niiden jakamiselle kaupunkiorganisaation sisällä sekä tehostetaan kalusteiden ja muun irtaimiston kierrätystä kaupungin sisällä mm. laatimalla kiertotaloutta edistävä ohjeistus toimitilojen muutto- ja muutostilanteisiin.
(Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmasta)
Eteneminen
Ajallaan
Aikajänne
Yhteyshenkilöt
 • Pirita Kuikka

  Pirita Kuikka

  Ympäristöpalvelut

 • Seppo Manner

  Seppo Manner

  Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

 • Kari Salovaara

  Kari Salovaara

  hankintapäällikkö

  Hankintapalvelut

Tietoja päivitetty 22.10.2019

Tehtävät

  Mitä on tehty?
 • 02.09.2019 | Toimenpiteen yhteyshenkilö valittu
 • 14.10.2019 | Kierrätysjärjestelmä käyttöönotto valmiina

  Kierrätysjärjestelmä valmiina ensimmäisten tuotteiden lisäämiseen.

 • 14.10.2019 | Palaveri kierrätysjärjestelmän käyttöönotosta ja pilotoinnista

  Ympa, Stara, Pakilan työkeskus ja Kanslia pitävät palaverin kierrätysjärjestelmän käyttöönotosta ja pilotoinnin aloittamisesta.

  Mitä on tehtävä?
 • 23.10.2019 | Toimenpiteestä on tilannekuvaus
 • 04.12.2019 | Kierrätysjärjestelmän julkistus

  Kierrätysjärjestelmä julkistetaan ja Helsingin Hengen juttu ilmestyy

 • 31.12.2019 | Laaditaan kaupungille ohje käyttö vailla olevan irtaimiston käsittelyyn ja toimipisteiden muutto-tilanteisiin

  Laaditaan kaupungille ohje käyttö vailla olevan irtaimiston käsittelyyn ja toimipisteiden muutto-tilanteisiin, jotta kalusteiden ja irtaimiston uudelleenkäyttöä ja kierrätystä pystytään tehostamaan.

Mittarit

Kalustekierrätyssovelluksen käyttöaste

Miten tämä toimenpide vaikuttaa tavoitteeseen?