Toimenpiteet

Edellinen | Seuraava

118
Ylijäämäruoan hyödyntäminen

Jakamis- ja kiertotalous

Toimenpide jakautuu useampaan osaan ja liittyy myös toimenpiteeseen 99.

Hävikkiruokaterminaali Helsinkiin

Tavoitteena on perustaa Helsinkiinhävikkiterminaali, jonka suunnittelun pohjana hyödynnetään Vantaan Yhteisen pöydän mallia. Hävikkiterminaalin käyttöönotto tehostaa kauppojen, teollisuuden ja ruokapalveluyritysten tuottaman ruokahävikin hyödyntämistä ruoka-apukäyttöön. Keskitetty hävikkilogistiikka vähentää hävikkiruuan varastoinnista ja kuljetuksista syntyviä päästöjä, kun kymmenien toimijoiden ei tarvitse itse ajella ympäri kaupunkia hakemassa hävikkieriä, vaan logistiikka hoidetaan keskitetysti terminaalin kautta. Ruoka-avun kehittämishankkeen verkkosivut www.hel.fi/ruoka-apu.

Virallinen kuvaus
Toimenpideohjelman mukaan
Kannustetaan Helsingissä toimivia ruokapalveluja tarjoavia yrityksiä myymään ylijäämäruokaa esim. ruoantilaussovellusten avulla ja otetaan käyttöön Yhteinen pöytä -malli.
(Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmasta)
Eteneminen
Ajallaan
Aikajänne
Vastuuorganisaatiot
YtyPalkePalmiaPalu_YmpaNuso
Yhteyshenkilöt
 • Toivo Utso

  Toivo Utso

  palvelupäällikkö

  Elinkeino-osasto

 • Emilia Laine

  Emilia Laine

  projektipäällikkö

  Perhe- ja sosiaalipalvelut -palvelukokonaisuus

Tietoja päivitetty 09.12.2019

Tehtävät

  Mitä on tehty?
 • 01.01.2019
  Hävikkiruokaterminaalin valmistelu

  Hanke aloitettu, projektitiimi koottu ja projektisuunnitelma tehty.

  Ks. lisätietoja toimenpiteestä 99: https://hnh.hel.ninja/action/99

 • 17.10.2019
  Toimenpiteen yhteyshenkilö valittu
 • 23.10.2019
  Toimenpiteestä on tilannekuvaus
  Mitä on tehtävä?
 • 31.12.2020
  Hävikkiterminaalin käyttöönotto

  Hävikkitermiaalin käyttöönottoa suunnitellaan, ks. tarkemmin toimenpide 99: https://hnh.hel.ninja/action/99

Mittarit