Toimenpiteet

Edellinen | Seuraava

119
Biojätteen hyödyntäminen

Jakamis- ja kiertotalous

Toimenpide koskee mm. kaupungin puistojen ja viheralueiden hoidossa muodostuvia viherjätteitä. Viherjätteille pyritään löytämään tehokkaita, paikallisia käsittelytapoja, joiden tuloksena voitaisiin kierrättää mahdollisimman korkean arvon tuotteita uudelleen käyttöön. Samalla pyritään vähentämään jätteiden kuljetuksista ja käsittelystä aiheutuvia päästöjä. 

Kaupunki on tilannut konsulttiselvityksenä kartoituksen kaupungin yleisten alueiden hoidossa muodostuvien viherjätteiden määristä. Tähän sisältyy esitys viherjätteiden mahdollisista käsittelymenetelmistä.  Kaupungin yleisten alueiden hoidossa muodostuvat viherjätteet ovat myös yhtenä teemana valmisteilla olevassa kiertotalouden ja jakamistalouden tiekartassa. 

Ruoan valmistuksessa muodostuvat biojätteet kuuluvat jätelain mukaan kunnallisen jätehuollon piiriin. Niiden käsittelystä vastaa Helsingissä Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY). Tällä hetkellä biojätteet käsitellään ns. osavirtamädätysprosessissa. Prosessin tuloksena muodostuu biokaasua, joka käytetään sähkön ja lämmön tuotantoon. Mädätysjäännös kompostoidaan. Prosessia pyritään optimoimaan. Vuonna 2020 on tarkoitus selvittää, voisiko mädätysjäännöstä hyödyntää sellaisenaan suoraan. Tämä kasvattaisi laitoksen kapasiteettia, mikä on tarpeen biojätemäärien odotetusti kasvaessa. Pidemmällä tähtäimellä HSY osallistuu tutkimushankkeisiin, joissa pyritään luomaan biojätteistä nykyistä korkeamman arvon tuotteita.  

Virallinen kuvaus
Toimenpideohjelman mukaan
Kehitetään ruoanvalmistuksen sivuvirtojen ja muun ylijäämämateriaalin (esim. Puutarhajäte ja eläinten lanta) hyötykäyttöä lähialueilla ja paikallisesti.
(Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmasta)
Eteneminen
Ajallaan
Aikajänne
Yhteyshenkilöt
 • Leona Silberstein

  Leona Silberstein

  ympäristötarkastaja

  Ympäristöpalvelut

Tietoja päivitetty 03.12.2019

Tehtävät

  Mitä on tehty?
 • 16.09.2019
  Työpaja: Biomassat kaupungin kierto- ja jakamistalouden tiekartassa

  Kaupungin yleisten alueiden hoidossa muodostuvat viherjätteet ovat yhtenä teemana valmisteilla olevassa kiertotalouden ja jakamistalouden tiekartassa. Teemasta on 16.92019 järjestetty työpaja, jossa pohdittiin mm. erilaisia käsittelyvaihtoehtoja viherjätteille. 

 • 10.10.2019
  Toimenpiteen yhteyshenkilö valittu
 • 23.10.2019
  Toimenpiteestä on tilannekuvaus
  Mitä on tehtävä?
 • 31.12.2019
  Biomassakartoitus

  Kaupunki on tilannut konsulttiselvityksenä kartoituksen kaupungin yleisten alueiden hoidossa muodostuvien viherjätteiden määristä. Tähän sisältyy esitys viherjätteiden mahdollisista käsittelymenetelmistä.  

 • 31.01.2020
  Viherjätteet kiertotalouden ja jakamistalouden tiekartassa

  16.9.2019 pidetyssä työpajassa tunnistetut kehitystarpeet kirjataan toimenpiteiksi tiekarttaan. Tavoitteena on, että tiekartta on valmis lausuntokierrokselle ja poliittiseen päätöksentekoon tammikuun 2020 loppuun mennessä.

Mittarit