Toimenpiteet

Edellinen | Seuraava

124
S&C-markkinoiden edistäminen

Smart & Clean kasvu – uusia työpaikkoja ja liiketoimintaa Helsinkiin

Innovatiivisten ja kestävien hankintojen edistäminen

Kaupunki on toteuttanut innovatiivisia hankintoja ja opit näistä on kerätty ja jaettu kaupunkiorganisaation sisällä. Jatkossa toimintamallia juurrutetaan kaupunkiorganisaation läpi laajemmin ja ensimmäisten keskitettyjen innovatiivisten hankintojen ehdotuksista on valittu toteutukset. Esimerkkinä kaupungin kärkihankkeena Merellisen Helsingin osalta kehitettäväksi päätyi kehittää lähisaarten vesiliikennettä lyhyille reiteille uudella toimintamallilla huomioiden reitille sopivan kaluston ympäristöystävällisyyden (mahd. nollapäästöt), liikennöintimallin kehittämisen paremmin kysyntää vastaavaksi sekä lipunmyyntiratkaisun uudistamisen joustavaksi ja nykyaikaiseksi.

Innovatiivisten ja kestävien hankintojen edistämisessä toimintamallia kehitetään yhteistyössä Kaupunkiympäristön toimialan Rakennusten ja yleisten alueiden yksikön sekä Ilmasto- ja ympäristöasioiden hallinta-tiimien ja muun muassa kestäviä hankintoja edistävän Life Canemure-hankkeen kanssa. Elinkaaritarkasteluissa aiheina ovat muun muassa infrahankintojen edistäminen ja investointipäätökset, joihin yritysratkaisuja voidaan tuoda huomioiden myös kiertotalouden teemat.

Virallinen kuvaus
Toimenpideohjelman mukaan
Kaupunki edistää hankinnoillaan sekä käytettävissään olevilla ohjaus- ja muilla keinoilla markkinoiden syntymistä sellaisille uusille tuotteille ja palveluille, joiden avulla kaupunkilaiset, yritykset ja yhteisöt voivat vähentää omia päästöjään.
(Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmasta)

Tehtävät

  Mitä on tehty?
 • 22.10.2019
  Toimenpiteestä on tilannekuvaus
 • 22.10.2019
  Toimenpiteen yhteyshenkilö valittu
  Mitä on tehtävä?
 • 31.05.2020
  Innovatiivisten ja kestävien hankintojen kokeilut

Mittarit

Vaikutus
Ei ole arvioitu
Eteneminen
Ajallaan
Aikajänne
Päästöluokat
Yhteyshenkilöt
 • Mikko Martikka

  Mikko Martikka

  erityissuunnittelija

  Elinkeino-osasto

 • Kimmo Heinonen

  Kimmo Heinonen

  johtava asiantuntija

  Elinkeino-osasto

Tietoja päivitetty 03.02.2020