Toimenpiteet

Edellinen | Seuraava

125
Kaupunkilaisten vaikutusmahdollisuudet älykkäiden ja puhtaiden ratkaisujen kehittämisessä

Smart & Clean kasvu – uusia työpaikkoja ja liiketoimintaa Helsinkiin

Toimenpiteen toteutuksen suunnittelu on alkamassa Hiilineutraali Helsinki-ohjelman, Kaupunginkanslian osallisuusyksikön sekä Elinkeino-osaston yhteistyössä. Toiminnassa on liitännäisyydet Forum Virium Helsingin ja Fiksu Kalasatama-hankkeen työhön asukasosallisuudessa, osallistavaan budjetointiin ja Stadiluotsien toimintaan. Vaikuttamiskanavia kaupunkilaisille ovat myös muun muassa avoimen datan kaupunkitietomalli ja mobiilisovellusratkaisut, joiden kehitystyössä useiden hankkeiden ohella kaupunginkanslian digiyksikkö ja  3D+-tiimi, Elinkeino-osaston Innovaatiot ja uudet kokeilut -yksikkö ja Forum Virium Helsinki ovat aktiivisia. Toimenpiteessä korostuvat yhteistyötoteutukset laajasti sidosryhmiä osallistavalla mallilla.

Alustakehityksen osalta soveltuva esimerkkikohde toimenpiteen alkuvaiheessa voi olla esimerkiksi Myllypuroon rakentuvan Stadin Ammattiopiston ja Metropolia Ammattikorkeakoulun yhtenäisen kampusalueen läheinen asemanseutu. Kohteesta on tarkoitus rakentua yhtenäinen ja toiminnallinen ympäristö, joka liikenteen solmukohdassa on viihtyisä ja kiinnostava myös alueen asukkaille. Kohteen rakentaminen alkaa vuoden 2020 aikana.

Virallinen kuvaus
Toimenpideohjelman mukaan
Kaupunkilaisille luodaan mahdollisuuksia vaikuttaa ja osallistua kehittämään uusia puhtaita ja älykkäitä ratkaisuja taloudellisesti kestävällä tavalla.
(Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmasta)

Tehtävät

  Mitä on tehty?
 • 22.10.2019
  Toimenpiteestä on tilannekuvaus

  Tilannekuvaus on alustava. Toimenpiteen toteutusta varten tulee järjestää yhteinen suunnittelutapaaminen kaikkien vastuuyksiköiden kesken.

 • 22.10.2019
  Toimenpiteen yhteyshenkilö valittu
 • 06.02.2020
  Osallisuustyön seurannan suunnittelutapaaminen

  Elinkeino-osaston Innovaatiot ja uudet kokeilut-yksikkö ja uusille yrityksille palveluita ja yritysneuvontaa tarjoava NewCo Helsinki toimivat yhteistyötahoina osallisuustyössä. Toimenpiteet seurannan järjestelyistä järjestetään tapaaminen yhdessä Ilmasto- ja ympäristöasioiden halllinan kanssa helmikuussa 2020.

  Mitä on tehtävä?
 • 31.12.2020
  Osallisuustyön seuranta 2020

  Smart&Clean-liiketoiminnan kokeiluhankkeissa osallistetaan kaupunkilaisia paljon. Vuonna 2019 ja vuoden 2020 alkupuolella Helsingin koordinoimassa UIA Hope ilmanlaatuhankkeeseen osallistui 65 kannettavan ilmanlaatumittarin käyttäjää. Jätkäsaari Mobility Labin älyliikenneteemassa osallistujia oli noin 500 erityisesti Forum Viriumin ohjaamassa Perille asti-hankkeessa ja mm. kuormapyöräkokeiluissa, yhteiskyydeissä ja Mobility Urban Values-hankkeen mobiilipelissä. Työpajoihin alueen asukkaita osallistui noin 50 hlöä ja kokeiluihin kiinnostuneita on ollut noin 200 henkilöä. Älykkään ja kestävän kaupungin teemoissa myös esimerkiksi rakennusten energiatehokkuuteen keskittyvissä aiheissa ja automaattibussikokeiluissa mm. 6Aika Ilmastoviisaat taloyhtiöt ja mySMARTLife- hankkeiden toimintaan osallistuneita oli noin 600 hlöä.

  Forum Virium osallistaa kaupunkilaisia aktiivisesti mm. Fiksu Kalasatama-hankeessa. Yhteiskehittämistä asukkaiden, yritysten ja asiantuntijaverkostojen kanssa tehtiin vuonna 2019 mm. ravintoloiden ruokapalveluiden ja lähilogistiikan kokeiluissa sekä asukastutkimuskyselyin. Varsinkin Kauppakeskus Redissä sijaitseva Kalasatama Urban Lab-tila on toiminut asukkaiden ja tärkeänä sidosryhmänä ryhmärakennuttajien itse järjestämien tapaamisten pitopaikkana. Asukaskyselyistä on myös noussut kiinnostavia aihioita uusiin kokeiluihin. Sidosryhmistä yritysten kanssa tehtiin eniten yhteistyötä. Asukkaiden omissa tilaisuuksissa osallistujia oli n. 1300 hlöä, hankkeen tilaisuuksissa, kokeiluissa ja kyselyissä yli 200 hlöä sekä välillisesti yritysten palveluiden kautta.

   

  Elinkeino-osaston Innovaatiot ja uudet kokeilut-yksikkö koordinoi osallisuustyön seurantaa S&C-yritysratkaisujen kokemuksista hyödynnettäväksi jatkokehityksessä. Lähimmät sisäiset yhteistyötahot ovat Kaupunkiympäristön Ilmasto- ja ympäristöasioiden hallinta ja Kaupunginkanslian osallisuus ja neuvonta. Forum Virium Helsinki tekee hankkeissaan myös paljon yhteistyötä kaupunkilaisten kanssa. Muita läheisiä sidosryhmiä ja henkilöitä ovat mm. Pääkaupunkiseuden Smart&Clean-säätiö sekä kaupungin toimialoilla tehtävien s&C-kokeilujen yhteyshenkilöt. Osallisuustoiminnan kokemuksista, tilaisuuksista, tapahtumista ja kokeilualustojen yhteistoiminnasta koostetaan seuraava palaute vuoden 2020 syksyn aikana.

Mittarit

Osallistuneiden asukkaiden määrä
Vaikutus
Ei ole arvioitu
Eteneminen
Ajallaan
Aikajänne
Yhteyshenkilöt
 • Mikko Martikka

  Mikko Martikka

  erityissuunnittelija

  Elinkeino-osasto

 • Kimmo Heinonen

  Kimmo Heinonen

  johtava asiantuntija

  Elinkeino-osasto

Tietoja päivitetty 29.04.2020

Miten tämä toimenpide vaikuttaa tavoitteeseen?