Toimenpiteet

Edellinen | Seuraava

126
Elinkeinopolitiikka ja päästövähennykset

Smart & Clean kasvu – uusia työpaikkoja ja liiketoimintaa Helsinkiin

Kaupunkiorganisaation toimintamallit ja kriteerit yhdistäen elinkeinopoliittiset tavoitteet ja päästövähennykset.

Kehitystyön taustana ovat kaupungin elinkeinopolitiikan painopisteistä kansainvälinen vetovoima, osaava työvoima sekä uusi ja kasvava liiketoiminta. Toimenpide sitouttaa useita tahoja kaupunkiorganisaatiossa, joista elinkeino-osaston toiminta konkretisoituu yritysten vähähiilisyyden kehittämisen mahdollistamiseen ja vähähiilisiä ratkaisuja tarjoavien yritysten toiminnan edistämiseen kokeilualustojen, hankkeiden ja investointien kautta. Kts. myös toimenpiteen 128 Smart & Clean -yhteiskehitysalustojen kehittämisen toteutus.

Virallinen kuvaus
Toimenpideohjelman mukaan
Kaupunkiorganisaatiolle luodaan toimintamalleja ja kriteereitä, jotka mahdollistavat kaupungin elinkeinopoliittisten tavoitteiden toteuttamisen yhdessä päästövähennystoimenpiteiden kanssa.
(Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmasta)

Tehtävät

  Mitä on tehty?
 • 22.10.2019
  Toimenpiteen yhteyshenkilö valittu
 • 22.10.2019
  Toimenpiteestä on tilannekuvaus

  Alustava kuvaus

  Mitä on tehtävä?
 • 31.05.2020
  Elinkeinopolitiikka, yritysmyönteisyys ja kokeilualustatoiminta ohjauskeinoina S&C-liiketoiminnan tukemisessa

  Keskeinen toiminta liittyy erityisesti toimenpiteeseen 128 Älykkään ja puhtaan liiketoiminnan yhteiskehitysalustat yrityksille. Toimintasuunnittelussa tullaan yhtenäistämään toimenpiteiden 126, 127 ja 128 keskeisimpiä tavoitteita.

  Elinkeino-osaston ehdotus kaupungin yhteisen kokeilualustamallin kehittämiseksi hyväksyttiin vuoden 2019 lopulla ja toiminnan yksityiskohtainen suunnittelu on käynnissä. Mallin käyttöönotossa vuoden 2020 tehtävinä:

  • Toimialojen kanssa sovitaan kevään aikana kokeilutoiminnan yhteisresursoinnista.
  • Suunnitellaan kokeiluja toteuttaneiden yrityksille käyttöön annettava ns. Helsinki-leima, johon sisällytettäisiin toiminnan arvio alustan omistajan puolelta.
  • Alustatoiminnan tulosten ja vaikuttavuuden arviointi. Kehitetään alustoille yhteinen malli tulosten keräämiseen ja vaikuttavuuden arviontiin. Alustatoiminnan rviointiin tullaan harkitsemaan yhteistyötä yliopistojen kanssa tai esimerkiksi opinnäytetöihin liittyen.
  • Kehitystyönä ylläpidetään listaa kaikista toteutetuista ja käynnissä olevista kokeiluista.
  • Kokeiluihin laaditaan yhtenäiset soveltuvat sopimusmallit.
  • Toimintaan rekrytoidaan viestintähenkilö ja määritellään kokeilualustojen landing page.

Mittarit

Vaikutus
Ei ole arvioitu
Eteneminen
Ajallaan
Aikajänne
Vastuuorganisaatiot
Elo
Yhteyshenkilöt
 • Mikko Martikka

  Mikko Martikka

  erityissuunnittelija

  Elinkeino-osasto

 • Kimmo Heinonen

  Kimmo Heinonen

  johtava asiantuntija

  Elinkeino-osasto

Tietoja päivitetty 03.02.2020