Toimenpiteet

Edellinen | Seuraava

128
S&C-yhteiskehitysalustat

Smart & Clean kasvu – uusia työpaikkoja ja liiketoimintaa Helsinkiin

128 Smart&Clean-yhteiskehitysalustat

Kts. myös toimenpide 126 Elinkeinopolitiikka ja päästövähennykset.

Elinkeino-osaston Kaupunki-innovaatiot-tiimi kehittää yhteiskehitysalustojen toimintamallia kaupunkiympäristön lisäksi muiden toimialojen aiheissa ml. terveys- ja hyvinvointi, kulttuuri- ja vapaa-aika sekä kasvatus ja koulutus. Kokeilualustamallin toimintatavan ensimmäistä versiota varten on kerätty kokemuksia laajapohjaisesti ja erityisesti viimeisimpien neljän vuoden ajalta. Toimintaa kehitetään jatkuvasti erityisesti hankeyhteistyössä sekä jatkossa myös keskitetyissä hankinnoissa. Toimintamallin jatkokehityksessä yritysten ratkaisuissa on keskeistä resursoida kokeilutoiminnan riittävä ja aktiivinen fasilitointi sekä koordinointi ja viestintä, jotta kokeilualustatoiminta hyödyttää kaikkia siihen osallistuvia: kokeiluja tekeviä yrityksiä, yritysten asiakkaita, sekä kaupungin kokeilualustan vastuullista tahoa.
 

Virallinen kuvaus
Toimenpideohjelman mukaan
Kaupunki kehittää systemaattisesti Smart & Clean -yhteiskehitysalustojaan ja lisää niiden vaikuttavuutta ilmasto- ja kiertotalousratkaisujen kehittämisessä. Alustojen toiminnassa huomioidaan kaupunkikehittämisen lisäksi yritysten referenssimahdollisuudet ja kehitettävien ratkaisujen kansainvälinen liiketoimintapotentiaali, invest in sekä kaupunkibrändi.
(Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmasta)
Eteneminen
Ajallaan
Aikajänne
Yhteyshenkilöt
 • Mikko Martikka

  Mikko Martikka

  erityissuunnittelija

  Elinkeino-osasto

 • Kimmo Heinonen

  Kimmo Heinonen

  Elinkeino-osasto

Tietoja päivitetty 22.10.2019

Tehtävät

  Mitä on tehty?
 • 22.10.2019 | Toimenpiteestä on tilannekuvaus
 • 22.10.2019 | Toimenpiteen yhteyshenkilö valittu
  Mitä on tehtävä?

Mittarit