Toimenpiteet

Edellinen | Seuraava

132
Elinvoimaiset metsät

Hiilinielut

Kaupungin omistamat metsäiset ja puustoiset alueet (ml. kaupungin omistamat alueet kaupungin rajojen ulkopuolella) pidetään elinvoimaisina ja puustoltaan monilajisina kestävän metsänhoidon toimin.

Yhdistetään toimenpiteeseen 130.

Virallinen kuvaus
Toimenpideohjelman mukaan
Kaupungin omistamat metsäiset ja puustoiset alueet (ml. kaupungin omistamat alueet myös kaupungin rajojen ulkopuolella) pidetään kasvullisina, peitteisinä, puustollisesti monilajisina ja kestävän metsänhoidon toimin.
(Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmasta)

Tehtävät

  Mitä on tehty?
 • 01.10.2019
  Toimenpiteen yhteyshenkilö valittu
 • 23.10.2019
  Toimenpiteestä on tilannekuvaus
  Mitä on tehtävä?
 • 31.12.2020
  Toimenpide on osa jatkuvaa toimintaa

  Kaupungin omistamat metsäiset ja puustoiset alueet pidetään elinvoimaisina ja puustoltaan monilajisina kestävän metsänhoidon toimin. Tähän toimenpiteeseen liittyy puuston uudistumisen varmistaminen metsäisillä alueilla. Valtaosa puustoisista alueista uudistuu luontaisesti pienipiirteisen hoidon keinoin. Tarvittaessa tehdään täydennysistutuksia. Luonnon monimuotoisuutta lisätään mm. jättämällä lahopuuta metsiin sekä vaalimalla arvokaita luontokohteita.

Mittarit

Metsäisten alueiden osuus
Vaikutus
Kohtalainen
Eteneminen
Ajallaan
Aikajänne
Vastuuorganisaatiot
Maka_KamuRya_Ylpi
Yhteyshenkilöt
 • Tiina Saukkonen

  Tiina Saukkonen

  luonnonhoidon suunnitteluvastaava

  Puisto- ja viheraluesuunnittelu

 • Riikka Äärelä

  Riikka Äärelä

  maisema-arkkitehti

  Kaupunkitila- ja maisemasuunnittelu

Tietoja päivitetty 12.05.2020

Miten tämä toimenpide vaikuttaa tavoitteeseen?