Toimenpiteet

Edellinen | Seuraava

135
Tietoa hiilivarastoista ja -nieluista

Hiilinielut

Helsinki tekee yhdessä HSY:n kanssa kaupungin alueen hiilinielujen laskentaa. Laskenta on tehty aiemmin ILKKA-hankkeessa

HSY on selvittänyt PKS –alueen hiilinielujen laskentaa. Tarkoitus on ollut päivittää ILKKA-hankkeessa lasketut tulokset. LUKE on kehittämässä ilmaista tietopankkia. Seuraavaksi selvitetään kuinka LUKEN aineistoa voi hyödyntää. Tavoitteena on tuottaa uusi laskenta vuonna 2020, jota peilataan ILKKA-laskennan tuloksiiin.

Virallinen kuvaus
Toimenpideohjelman mukaan
Arvio Helsingin hiilivarastoista ja -nieluista uusitaan valtuustokausittain ja koko kaupunkikonsernin hiilinielupotentiaali selvitetään. Pääkaupunkiseudun yhteisten hiilivarastojen ja -nielujen laskentaperiaatteita ja raportointia kehitetään.
(Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmasta)

Tehtävät

  Mitä on tehty?
 • 19.09.2019
  Yhteyshenkilöt
 • 23.10.2019
  Toimenpiteestä on tilannekuvaus
 • 30.01.2020
  Suunnitelma hiilinielujen laskennasta

  Kaupunki, Syke, HSY ja Luke sopivat yhdessä kuinka laskenta voidaan toteuttaa.

  Mitä on tehtävä?
 • 31.12.2020
  Hiilinielujen laskenta

  Hiilinielujen laskenta on tehty Helsingin alueella.

Mittarit

Hiilinielujen määrä
Vaikutus
Ei ole arvioitu
Eteneminen
Ajallaan
Aikajänne
Päästöluokat
Vastuuorganisaatiot
HSYMaka_KamuPalu_Ympa
Yhteyshenkilöt
 • Susanna Kankaanpää

  Susanna Kankaanpää

  ympäristösuunnittelija

  Ympäristönsuojeluyksikkö

 • Juha Viholainen

  Juha Viholainen

  ilmastoasiantuntija

  HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

 • Riikka Äärelä

  Riikka Äärelä

  maisema-arkkitehti

  Kaupunkitila- ja maisemasuunnittelu

Tietoja päivitetty 17.02.2020

Miten tämä toimenpide vaikuttaa tavoitteeseen?