Toimenpiteet

Edellinen | Seuraava

136
Päästökompensaatiotapojen arviointi

Kompensointi

Helsingin hiilineutraalisuustavoitteen saavuttamiseksi kaupungin täytyy määrittää tapa, jolla jäljelle jäävät päästöt pystytään kompensoimaan. Kompensointia eli päästöjen hyvitystä voidaan tehdä esimerkiksi hiilinieluja kasvattamalla kaupungin omistamilla mailla tai ostamalla päästövahennyksiä ulkoisilta palveluntuottajilta kuten kompensointiyrityksiltä. Kompensointi voi keskittyä päästöjen vähentämiseen tai hiilinielujen kasvattamiseen ja ne voidaan todentaa luotettavasti erilaisilla sertifioinneilla. Päästöjä on mahdollista kompensoida myös nykyisiä päästövähennysmekanismeja hyödyntäen esimerkiksi ostamalla päästöoikeuksia EU:n päästökauppaamarkkinoilta. Hiilidioksidia on mahdollista vähentää myös esimerkiksi hiilidioksidin talteenotolla, jolloin voidaan päästä negatiivisiin päästöihin kun bioperäisistä jätteistä ja muista aineksista otetaan hiiltä talteen polton yhteydessä ja sijoitetaan se pysyviin varastoihin.

Virallinen kuvaus
Toimenpideohjelman mukaan
Arvioidaan Helsingille potentiaaliset päästökompensaatiotavat, kompensointitarve ja kustannukset. Selvitetään muiden kaupunkien kompensointimenetelmät sekä osallistutaan kansalliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön yhteisten laskentasääntöjen määrittämiseen. Kompensoinnit pyritään tuottamaan siten, että ne hyödyttävät Helsinkiä esimerkiksi luomalla aktiivisesti edellytyksiä puhtaan energian tuotannolle kuten tuulivoimalle ja sitomalla hiiltä kaupungin alueelle.
(Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmasta)

Tehtävät

  Mitä on tehty?
 • 07.10.2019
  Toimenpiteen yhteyshenkilö valittu
 • 22.10.2019
  Toimenpiteestä on tilannekuvaus
  Mitä on tehtävä?
 • 30.06.2020
  Lentopäästöjen kompensointimahdollisuus virkamatkoihin

  Tavoitteena on julkaista matkatoimistopalvelujen hankintailmoitus huhtikuun aikana, jossa on sisällä lentopäästöjen kompensointimahdollisuus.

 • 30.04.2025
  Arvioidaan Helsingille potentiaaliset päästökompensaatiotavat, kompensointitarve ja kustannukset.

Mittarit

Tehtävä on valmis
Vaikutus
Hyvin merkittävä
Eteneminen
Ajallaan
Aikajänne
Päästöluokat
Vastuuorganisaatiot
Palu_Ympa
Yhteyshenkilöt
 • Petteri Huuska

  Petteri Huuska

  ympäristösuunnittelija

  Ympäristöpalvelut

Tietoja päivitetty 15.04.2020

Miten tämä toimenpide vaikuttaa tavoitteeseen?