Toimenpiteet

Edellinen | Seuraava

140
Stadiluotsit

Viestintä ja osallistuminen

JATKUVA TOIMENPIDE

Osana Helsingin osallisuus ja -vuorovaikutusmallia Helsingissä aloitti toukokuussa 2018 seitsemän stadiluotsia. Jokaisella stadiluotsille on nimetty kaupunginosat (suurpiirijaon mukaisesti), joissa he edistävät kaupunkilaisten ja kaupungissa toimivien yhteisöjen aloitteita, keskinäistä vuoropuhelua, yhteistoimintaa sekä alueellisten kehittämistoimien yhteensovittamista. He auttavat helsinkiläisiä luomaan oman kaupunkinsa rakentamalla tiloja keskustelulle ja yhdessä kehittämiselle, poistamalla  osallistumisen esteitä ja tuomalla osallistumisen tuen ja välineet sinne, missä niitä tarvitaan. Tavoitteena on yhdessä kaupunkilaisten ja muiden kaupungin työntekijöiden kanssa tehdä Helsingistä entistä helpommin lähestyttävä, ymmärrettävä ja inhimillisempi kaupunki.

Stadiluotsit ovat mukana osallistuvan budjetoinnin vuosittaisessa toimeenpanossa. He tukevat eri väestöryhmiä aloitteiden tekemisessä ja äänestämisessä. Osallistuvan budjetoinnin ensimmäisellä kierroksella kaupunkilaiset tekivät paljon ehdotuksia ympäristöystävällisemmän ja vihreämmän kaupungin ja toiminnan edistämiseksi. Stadiluotsit ovat osana osallistuvan budjetoinnin toimeenpanoa tukeneet ehdotusten ja ja niistä laadittujen suunnitelmien valmistelua syksystä 2018 alkaen.

Virallinen kuvaus
Toimenpideohjelman mukaan
Kaupunkiorganisaatio pyrkii muun muassa stadiluotsien kautta tunnistamaan alueilla paikallisesti syntyvää hiilineutraalisuuden kannalta merkityksellistä toimintaa ja etsimään kussakin tilanteessa itselleen sopivan roolin tämän toiminnan edistämiseksi.
(Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmasta)

Tehtävät

  Mitä on tehty?
 • 22.10.2019
  Toimenpiteen yhteyshenkilö valittu
 • 22.10.2019
  Toimenpiteestä on tilannekuvaus

   

   

 • 03.02.2020
  Toimintasuunnitelman laatiminen

  Stadiluotsiit pyrikivät tunnistamaan hiilineutraalisuuden kannalta merkittävää paikallista toimintaa kaupunkilaisten yleisen neuvonta- ja ohjaustehtävän kautta, alueellisten verkostojen kautta ja osallistuvan budjetoinnin toimeenpanossa.

  Stadiluotsit tukevat kaupunkilaisia hiilineutraalisuuden kannalta merkittävien aloitteiden edistämisessä muun muassa jakamalla tietoa hiilineutraalin Helsingin tavoitteista ja toimenpiteistä sekä auttamalla paikallisia toimijoita sopivien yhteistyökumppaneiden löytämisessä niin kaupungin sisältä kuin muista sidosryhmistä. 

   

   

   

  Mitä on tehtävä?
 • 30.09.2020
  Toimijakartoitus

  Kartoitetaan kaupunginosissa toimivat ekologisuutta ja ympäristöystävllisyyttä edistävät yhteisöt ja verkostot.

Mittarit

Vaikutus
Ei ole arvioitu
Eteneminen
Ajallaan
Aikajänne
Vastuuorganisaatiot
KansliaPalu_Ympa
Yhteyshenkilöt
 • Titta Reunanen

  Titta Reunanen

  alueosallisuuspäällikkö

  Kaupunginkanslia

Tietoja päivitetty 15.04.2020