Toimenpiteet

Edellinen | Seuraava

144
Avoin päätöksentekokäytäntö

Seuranta ja raportointi

Avoin päätöksentekokäytäntö ohjaa Hiilineutraalin Helsingin toteutusta

Noudatamme Hiilineutraali Helsinki -toimenpideohjelman toteutuksessa ja seurannassa avoimen päätöksentekokäytännön periaatteita ja pyrimme mahdollisimman suureen avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen. Avoin päätöksentekokäytäntö on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kehittämä menetelmä, jota on sovellettu Helsingin ilmastotyössä jo aikaisemmin. Toimintamalli perustuu avoimen verkkotyötilan hyödyntämiseen, jotta voidaan kerätä ja jakaa tietoa eri toimijoilta nopeasti ja helposti. Tällaisen verkkotyötilan sivuja kutsutaan tietokiteiksi.

Helsingin ilmastovahti avoimen päätöksentekokäytännön alustana

Keräämme jokaisen toimenpiteen keskeiset tiedot Helsingin Ilmastovahti -palveluun, josta kuka tahansa aiheesta kiinnostunut pystyy seuraamaan Helsingin ilmastotyön ja kasvihuonekaasupäästöjen kehitystä. Julkaisimme Ilmastovahdin tuotantoversion 23.10.2019.

Avoimen tiedon ansiosta tutkijat pystyvät arvioimaan toimenpiteiden vaikutuksia ja niiden taustalla olevia lähtöoletuksia ja laskelmia. Kansalaiset voivat antaa helpommin palautetta siitä, millaisiksi he kokevat toimenpiteet ja miten he haluaisivat osallistua niihin. Poliittiset päättäjät voivat käyttää seurantatyökalua hyödyksi arvioidessaan vähenevätkö päästöt sovitulla tavalla.

Rakennamme Ilmastovahtia entistä vuorovaikutteisemmaksi, jotta kuka tahansa pystyy osallistumaan ja tuomaan omat perustellut näkemyksensä mukaan keskusteluun. Hiilineutraalin Helsingin kansalaisosallistumisen kehittämisestä oli syksyllä 2019 käynnissä kaksi hanketta: City Climate Tool ja Open Knowledge Finland ry:n kanssa toteutettava Kansalaiskide. Tavoitteena on luoda Ilmastovahdista Hiilineutraalin Helsingin yhteiskehitysalusta, jossa kansalaiset, virkamiehet, tutkijat ja päättäjät voivat kohdata. Jatkamme Ilmastovahdin kehitystä keväällä 2020 keskittyen ensin selkeyden parantamiseen ja mittareiden tietojen saattamiseen ajan tasalle. Kehitämme myös Ilmastovahdin osallistumismahdollisuuksia yhdessä kaupunkilaisten kanssa (mm. Climate Move Helsinki-ryhmä).

Virallinen kuvaus
Toimenpideohjelman mukaan
Avoimen päätöksentekokäytännön sekä sen työkalujen ja periaatteiden käyttöönotto seurannassa. Toimenpideohjelman seurantaan luodaan toimintamalli, jonka avulla varmistetaan, että paras mahdollinen ajantasainen tieto on aina käytettävissä. Toimintamallia sovelletaan toimenpideohjelman toteutuksessa ja päivityksessä.
(Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmasta)

Viimeisimmät päivitykset

name
Sonja-Maria Ignatius

Mukaan kehittämään Ilmastovahtia!

Haluamme kuulla, mitä mieltä sinä olet Ilmastovahdista ja miten sinä haluat olla mukana ilmastotyössä. Tervetuloa kehittämään Ilmastovahtia! Järjestämme kaksi avointa tilaisuutta Helsingin kaupungintalolla 10.12. klo 10:30-12 ja 18.12. klo 17-19:30. Ks. lisätiedot

name
Sonja-Maria Ignatius

Kansalaiskide-projektin loppupitch Uutisraivaaja-kilpailussa

Kansalaiskide-projektimme pääsi Helsingin Sanomain Säätiön Uutisraivaaja-kilpailun finaaliin. Emme voittaneet pääpalkintoa, mutta kokemus oli huikea. Voit katsoa pitchimme täältä. Yhteistyö jatkuu Ilmastovahdin kehittämisessä. Kehitämme tapoja jäsentää yhteiskunnallista keskustelua, jotta saadaan faktat ja arvot päätösten tueksi.

name
Sonja-Maria Ignatius

Seurantatyökalulla on uusi nimi: Helsingin ilmastovahti!

Työnimeä "Hiilineutraali Helsinki -seurantatyökalu" kantanut palvelu tunnetaan jatkossa nimellä "Helsingin ilmastovahti"! Kaupunginhallitus oli päättänyt toimenpideohjelman hyväksyessään, että toimenpiteiden seurantaan ja laajempien vaikutusten arviointia varten kehitetään avoimesti saatavilla oleva seurantatyökalu (ks. lisää Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelma, s. 18). Julkaisemme sen 23.10.2019!

Tehtävät

  Mitä on tehty?
 • 22.12.2018
  Avataan Hiilineutraali Helsinki 2035 -seurantatyökalun alpha-versio

  Hiilineutraali Helsinki 2035 -seurantatyökalun alpha-versio avattiin avoimesti verkkoon. Palvelu toteutetaan avoimella lähdekoodilla. Seurantatyökalu nimettiin myöhemmin Helsingin ilmastovahdiksi.

 • 09.09.2019
  CCTool-hanke alkaa

  City Climate Tool (CCTool) -hankkeessa kehitetään Hiilineutraalin Helsingin osallistumismenetelmiä ja Ilmastovahdin vuorovaikutteisia ominaisuuksia. 

 • 23.10.2019
  Helsingin ilmastovahti julkaistaan

  Ilmastovahti on julkaistu osoitteessa ilmastovahti.hel.fi.

 • 23.10.2019
  Toimenpiteestä on tilannekuvaus
 • 23.10.2019
  Kansalaiskide-projekti

  Kansalaiskide-projektissa (maaliskuu 2019 - lokakuu 2019) kokeiltiin, miten vaikeista aiheista voidaan käydä harkittua ja jäsennettyä yhteiskunnallista keskustelua ja jäsentää faktat ja arvot tietokiteiksi. Yhtenä casena oli Hiilineutraali Helsinki. Kansalaiskide oli mukana HS-Säätiön Uutisraivaaja-kilpailun finaalissa. Jatkamme Kansalaiskiteessä kehitetyn keskustelutyökalun testaamista Ilmastovahdissa syksyllä 2019. Lisätietoa Kansalaiskiteestä

 • 29.11.2019
  Helsingin ilmastovahdin asiantuntija- ja mediatilaisuus

  Ilmastovahdin julkistustilaisuus pidettiin 29.10. kaupungintalolla ja sinne osallistui noin 60 henkilöä. Materiaalit löytyvät täältä

 • 18.12.2019
  Avoin työpaja Ilmastovahdin vuorovaikutteisista ominaisuuksista

  Järjestimme 10.12. ja 18.12. kaksi avointa työpajaa Ilmastovahdin kehittämisestä kiinnostuneille Kaupungintalon tapahtumatorilla. Kiitos osallistuneille! Julkaisemme työpajojen materiaalit 2020 alussa.

 • 31.12.2019
  City Climate Tool -hanke valmistuu ja sen tuotokset ovat otettavissa käyttöön

  Hankkeessa kehitettiin mallia kansalaisosallistamiseen ja ehdotus uusien toimenpiteiden mukaan ottamiseksi ja toimenpidehjelman päivittämiseksi. 

 • 24.01.2020
  Ilmastovahdin tiekarttaprosessi

  Keräsimme Ilmastovahdin kehityksessä aktiivisesti tähän mennessä mukana olleiden näkemyksiä niin sanotulla arvoprofiili-menetelmällä. Mukana oli toimenpiteiden yhteyshenkilöitä, ilmastoasiantuntijoita ja henkilöitä Ilmastovahtikoirat (Climate Move Helsinki) -kansalaisaktivistiryhmästä. Järjestimme työpajan 24.1. Tilaisuudessa luotiin ensimmäinen versio Ilmastovahdin tulevaisuuden tiekartaksi. 

 • 31.01.2020
  Kansalaiskide-projektin toimintamalli tietokiteiden tuottamiseksi on dokumentoitu ja testattu HNH:ssa

  Toimintamalli kuvataan City Climate Tool -hankkeen loppuraportissa, joka lähetettiin arvioitavaksi 31.1.2020. 

 • 03.03.2020
  Ilmastovahdin tiekartta valmistuu

  Ilmastovahdin tiekartan ensimmäinen versio on valmistunut, mutta tällä hetkellä on epäselvää, millä resursseilla siinä esitettyjä toiminnallisuuksia toteutetaan.

 • 06.04.2020
  Osallisuuspilotin suunnittelu ilmastovahtikoirien kanssa

  Keskustelimme Ilmastovahtikoirat (Climate Move Helsinki) -ryhmäläisten kanssa siitä, millä tavalla Ilmastovahtiin ja Hiilineutraali Helsinki 2035 -kokonaisuuteen voisi ottaa paremmin kansalaisten näkökulmat mukaan. Tilaisuuden muistio on täällä. Päätimme lähteä tutkimaan tarkemmin henkilökohtainen päästökauppa-toimenpidettä (toimenpide 101) ja järjestämme uuden tapaamisen toukokuun alussa (ks. tarkemmin). 

  Mitä on tehtävä?
 • 06.03.2020
  Ilmastovahdin kehityksestä julkaistaan raportti

  Ilmastovahdin kehitystyöstä julkaistaan englanninkielinen raportti (osa CCTool-hanketta). Raportti on vielä taittamatta, mutta luonnos löytyy täältä.

 • 31.12.2020
  Avoimen päätöksentekokäytännön soveltaminen HNH2035-ohjelman päivityksessä

  Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelma päivitetään kevään 2021 aikana. Avoin päätöksentekokäytäntö on periaatteena nykyisessä toimenpideohjelmassa. Vuoden 2020 loppuun mennessä sovitaan siitä, miten osallistaminen toteutetaan toimenpideohjelman päivityksessä.

Mittarit

Osuus HNH2035-mittareista, joissa on taustalla tietokide
Osuus HNH2035-mittareista, joille on määritelty kvantitatiivinen tavoite
Eteneminen
Myöhässä
Aikajänne
Päästöluokat
Vastuuorganisaatiot
Palu_Ympa
Yhteyshenkilöt
 • Sonja-Maria Ignatius

  Sonja-Maria Ignatius

  ympäristösuunnittelija

  Ympäristönsuojeluyksikkö

Tietoja päivitetty 31.05.2020

Miten tämä toimenpide vaikuttaa tavoitteeseen?