Toimenpiteet

Edellinen | Seuraava

146
Päästövähennysten raportointi

Seuranta ja raportointi

Helsingin kaupungin ympäristöraportti laaditaan tällä hetkellä kerran vuodessa. Tarkoituksena on kehittää raportointia kohti neljännesvuosittain tehtävää raportointia. Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman raportointi tulee osaksi kaupungin ympäristöraportointia.

Lähtötilanne

 • Kaupunkiympäristön toimialan Ympäristöpalveluiden ilmasto ja ympäristöjohtamisen -tiimi laatii vuosittain kaupungin ympäristöraportin ja ympäristötilinpäätöksen.
 • Kaupunkikonsernin toiminnan ja talouden seurantaa tehdään neljännesvuosittain.
 • Ympäristöraporttiin kerätään tiedot kaikilta toimialoilta, liikelaitoksilta, virastoilta, tytäryhtiöiltä ja säätiöiltä.
 • Ympäristöraportti viedään tiedoksi kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle. 

Tunnistetut kehitystarpeet

 • Sähköinen, useammin vuodessa (esim. neljännesvuosittain) päivittyvä ympäristöraportointi osaksi muuta kaupunkikonsernin toiminnan ja talouden seurantaa.
 • Ympäristöraportin tasapainon säilyttäminen, kun kiinnostus erityisesti ilmastoasioita kohtaan kasvaa (HNH ja sopeutuminen vs. muut ympäristönsuojelun osa-alueet).
 • Päästötiedon saaminen aikaisemmin keväällä, jotta ympäristöraportti voitaisiin laatia tilinpäätöksen kanssa samassa aikataulussa.
 • Ympäristöraportti osaksi Helsingin ilmastoteot -sivuja.
 • Ympäristöraportin laajempi hyödyntäminen (esim. koululaiset).

Arvioidut vaikutukset

 • Kaupungin päättäjien ja työntekijöiden tietoisuus ohjelman etenemisestä ja päästövähennyksistä lisääntyy.
 • Ilmastoasiat saavat vahvemman painoarvon kaupungin raportoinnissa.
Virallinen kuvaus
Toimenpideohjelman mukaan
Kaupunkikonsernin toiminnan ja talouden seurantaan luodaan päästövähennysten näkökulmasta vuosittaisen raportoinnin toimintamalli esimerkiksi osana ympäristöraportointia
(Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmasta)

Tehtävät

  Mitä on tehty?
 • 16.10.2019
  Toimenpiteen yhteyshenkilö valittu
 • 16.10.2019
  Toimenpiteestä on tilannekuvaus
 • 28.11.2019
  Aloituskokous raportin siirtämiseksi Helsingin ilmastoteot -sivuille ja sähköisen neljännesvuosittaisen raportoinnin kehittämiseksi

  Kokous järjestetty.

 • 14.05.2020
  Ympäristöraportin laatiminen vuodelta 2019

  Raportin oltava valmis. Raportti kaupunginvaltuustossa 10.6.2020.

  Mitä on tehtävä?
 • 31.12.2020
  Integroitu toimenpideohjelman raportointi osaksi kaupunkikonsernin talouden ja toiminnan seurantaa

  Toimintamalli valmis.

Mittarit

Päästöpainotettu osuus toimenpideohjelmasta, joka hyvin manageroitu
Eteneminen
Ajallaan
Aikajänne
Vastuuorganisaatiot
Palu_YmpaKanslia
Yhteyshenkilöt
 • Johanna af Hällström

  Johanna af Hällström

  tiimipäällikkö

  Ympäristöpalvelut

Tietoja päivitetty 14.05.2020

Miten tämä toimenpide vaikuttaa tavoitteeseen?