Toimenpiteet

Edellinen

147
Toimenpideohjelman arviointi

Laajat vaikutusarvioinnit

Toimenpideohjelman toteutuksen arviointi

Vuoden 2018 tilinpäätöksen yhteydessä kaupunginvaltuusto hyväksyi toivomusponnen, jonka mukaan 

"Selvitetään mahdollisuudet tuoda päästövähennystavoitteiden seuranta valtuustolle nykyistä perusteellisemmin käsiteltynä ja korkeammin priorisoituna".

Toimenpideohjelman toteutumisen tilanne esitellään kaupunginvaltuustolle ja kerran valtuustokaudessa (neljän vuoden välein) tehdään laajempi arviointi.

Toimenpiteiden yhteyshenkilöillä avainrooli

Ilmastonmuutoksen hillinnällä on kiire, joten päästökehitystä ja Helsingin ilmastotoimia on pystyttävä seuraamaan tiiviillä syklillä. Kullekin toimenpiteelle on valittu yksi tai useampia yhteyshenkilöitä. Yhteyshenkilöt huolehtivat siitä, että toimenpiteen tiedot ovat ajan tasalla Ilmastovahdissa. Jokaisella toimenpiteellä tulee olla aina sovittuna kolme seuraavaa tehtävää, jotka tapahtuvat vuoden sisällä. Yhteyshenkilöitä muistutetaan pitämään toimenpiteet ajan tasalla. 

Virallinen kuvaus
Toimenpideohjelman mukaan
Toimenpideohjelman valtuustokausittainen arviointi
(Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmasta)

Viimeisimmät päivitykset

name
Sonja-Maria Ignatius

49 yhteyshenkilöä käynyt koulutuksen!

Syys-joulukuun 2019 aikana tavoitimme Ilmastovahdin peruskoulutuksiin 49/100 yhteyshenkilöä. Osa yhteyshenkilöistä ei ole käynyt koulutusta, mutta on omatoimisesti täydentänyt tietoja Ilmastovahtiin. Järjestämme lisää koulutuksia keväällä 2020, jotta myös myöhemmin yhteyshenkilöiksi nimitetyt pääsevät mukaan. 

name
Sonja-Maria Ignatius

33 yhteyshenkilöä käynyt koulutuksen!

Ilmastovahtiin kerättävien tietojen päivittäminen on toimepiteiden yhteyshenkilöiden vastuulla. Tähän mennessä 33 innokasta henkilöä on käynyt koulutuksen. Yhteyshenkilöitä on tunnistettu yhteensä 80 (osalla toimenpiteistä on useita yhteyshenkilöitä). 

Tehtävät

  Mitä on tehty?
 • 01.05.2019
  Toimenpiteen yhteyshenkilö valittu
 • 25.09.2019
  Kolme Ilmastovahti-koulutusta on järjestetty

  Koulutuksiin osallistui yhteensä 30 toimenpiteiden yhteyshenkilöä syyskuun aikana. 

 • 23.10.2019
  Toimenpiteestä on tilannekuvaus
 • 14.12.2019
  Syksyn 2019 koulutukset on järjestetty

  Syys-joulukuun 2019 aikana järjestimme seitsemän Ilmastovahdin peruskoulutusta, ja niihin osallistui 48/100 yhteyshenkilöä. Kolmeen mittariklinikkaan puolestaan osallistui 18/100 yhteyshenkilöä. Kaikkien yhteyshenkilöiden ei ole tarpeen käydä koulutusta vaan riittää, että pääyhteyshenkilö käy. Järjestämme lisää koulutuksia keväällä 2020. 

 • 13.05.2020
  Ilmastovahdin yhteyshenkilöille järjestetään kolme sparraustilaisuutta

  Järjestimme keväällä 2020 kolme sparraustilaisuutta ilmastovahdin yhteyshenkilöille, aiheena oli toimenpiteiden käytännön toteutuksen tukeminen. 

  Mitä on tehtävä?
 • 31.08.2018
  Keskeiset kaupungin avainhenkilöt ja -ryhmät on listattu ja niiden tapaamisesta on sovittu

  Useita avainhenkilöitä ja -ryhmiä on tavattu, mutta systemaattista listausta ei ole tehty. Tämä on tärkeä tehtävä ja se siirtyy keväälle 2020, jolloin tehdään sisäisen viestinnän suunnitelma (ks. toimenpide 138).

 • 22.01.2020
  Yhteyshenkilöiden ohjeet ja Ilmastovahdin työpajamateriaalit julkaistaan

  Ilmastovahdin yhteyshenkilöiden ohjeet löytyvät osoitteesta: https://ilmastovahti.hel.fi/yhteyshenkilon-ohjeet

  Ilmastovahdin työpajamateriaaleille ei ole vielä olemassa paikkaa.

 • 30.04.2020
  Yhteyshenkilöt on koulutettu Ilmastovahdin käyttöön

  Alkuperäinen tehtävä "Kaikki yhteyshenkilöt on koulutettu seurantatyökalun käyttööntehtävä" osoittautui liian kunnianhimoiseksi annetussa ajassa (alunperin tavoite 30.11.2019). Totesimme, että riittää, että ainakin pääyhteyshenkilö käy kouluksen tai hankkii muulla tavalla tiedot Ilmastovahdin käyttöä varten. Tavoite on siirtynyt huhtikuun 2020 loppuun mennessä. Tämä tehtävä on kesken, kunnes kaikki pääyhteyshenkilöt ovat käyneet koulutuksen tai muuten saaneet riittävät tiedot Ilmastovahdin käyttöön. 7.5.2020 tilanteen mukaan 51/134 yhteyshenkilöä oli käynyt koulutuksen. Osa henkilöistä, jotka eivät ole koulutuksessa olleet, ovat kuitenkin opetelleet käyttämään ilmastovahtia muualla. Olisi tarpeen käydä järjestelmällisesti läpi, keiden kaikkien olisi vielä tarpeen käydä koulutus ja merkitä pitää kirjaa näistä henkilöistä ilmastovahdissa (kirjaaminen ei onnistu vielä tällä hetkellä).

 • 30.06.2020
  Toimenpiteiden toteutuksesta raportoidaan 2. kerran 2020

  Hiilineutraali Helsinki 2035-ohjelman toteutumisesta raportoidaan kaupunginvaltuustolle kesäkuussa ympäristöraportin yhteydesä. 

 • 30.06.2020
  Toimenpideohjelman eteneminen esitellään ympäristöraportissa 2019
 • 30.06.2020
  Toimenpiteiden toteutuksesta raportoidaan 1. kerran 2020

  Alun perin tarkoitus oli raportoida toimenpiteiden toteutuksesta neljännesvuosittain (ensimmäinen raportointi helmikuun 2020 alussa). Ensimmäinen raportointi tehdään kuitenkin kaupunginvaltuustolle kesäkuussa ympäristöraportin yhteydessä. 

 • 31.10.2020
  Toimenpiteiden toteutuksesta raportoidaan 3. kerran 2020

  Hiilineutraali Helsinki 2035-ohjelman toteutumisesta raportoidaan kaupunginvaltuustolle kesäkuussa ympäristöraportin yhteydesä. 

 • 01.06.2021
  Toimenpideohjelman ensimmäinen valtuustokausittainen arvio valmis

   

   

Mittarit

Toimenpiteet, joilla on yhteyshenkilö
Toimenpiteet, joiden edistymistä seurataan
Toimenpiteet, joille asetettu tavoitteet
Eteneminen
Myöhässä
Aikajänne
Päästöluokat
Vastuuorganisaatiot
Palu_Ympa
Yhteyshenkilöt
 • Kaisa-Reeta Koskinen

  Kaisa-Reeta Koskinen

  projektinjohtaja

  Kaupunkiympäristön toimiala

 • Sonja-Maria Ignatius

  Sonja-Maria Ignatius

  ympäristösuunnittelija

  Ympäristönsuojeluyksikkö

Tietoja päivitetty 24.05.2020

Miten tämä toimenpide vaikuttaa tavoitteeseen?