Hyppää sisältöön

Eteneminen

 • Ei aloitettu
 • Käynnistysvaihe
 • Toteutus
 • Valmis
Valmis

Kuvaus

Helsingissä on olemassa ilmanlaatuperusteisesti määritelty ympäristövyöhyke, joka on osaltaan tehokkaasti parantanut ilmanlaatua kantakaupungin alueella. Vyöhyke koskee HSY:n jätteenkeräyskalustoa ja HSL:n bussikalustoa. Olemassa olevan vyöhykkeen hyödyntämistä laajemminkin ja myös ilmastopäästöjen vähentämiseksi on tarpeen selvittää.

Alustava selvitys valmistui syksyllä 2019. Selvityksen perusteella mahdollisuudet vaikuttaa liikenteen kasvihuonekaasupäästöihin ovat rajalliset. Seuraavana askeleena on arvioida jatkotoimenpiteet ja esimerkiksi mitkä selvityksessä tarkastellut vyöhykemallit otetaan jatkotarkasteluun.

Virallinen kuvaus

Toimenpideohjelman mukaan
Kehitetään ympäristövyöhykettä:
1. Selvitetään nykyisen ympäristövyöhykkeen alueen laajentamista, CO2-päästöjen sisällyttämistä kriteereihin sekä vaatimusten ulottumista eri ajoneuvoryhmiin (valtuustokausi 2017-2021)
2. Selvityksen pohjalta on otettavissa käyttöön CO2-perusteinen ympäristövyöhyke (valtuustokausi 2021-2025)
(Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmasta)

Tehtävät

Mitä on tehtävä?

 • 31.12.2021

  Nastarenkaiden käytönrajoittaminen

  Nastarenkaiden käytön rajoittamisalueiden määrittämisen periaatteet:

  Määritetään kadut, joilla nastarenkaiden rajoittamista kokeillaan ja viedään kokoeilukadut poliittiseen päätöksentekoon

   

  Kitkarengasviestintä:

  Jatketaan kitkarengasviestintää 

Mitä on tehty?

 • 11.12.2020

  Nastarenkaiden käytön rajoittaminen

  Nastarenkaiden käytön rajoittamisalueiden määrittämisen periaatteet:

  Määritetään periaatteet, joiden perusteella nastarenkaiden käyttöä voidaan rajoittaa kaduilla uudella tieliikennelain mukaisella liikennemerkillä, sekä määritetään kadut, joilla nastarenkaiden rajoittamista kokeillaan.

  Nastarenkaiden käytön rajoittamisalueiden määrittämisen periaatteet -raportti valmistunut syksyllä 2020

  Kitkarengasviestintä:

  Helsingin kaupunki jakaa tietoa kitkarenkaiden käytön eduista ilmanlaadun ja meluhaittojen parantamiseksi. 

  Syksyllä 2020 toteutetaan viestintäkampanja ja avataan verkkosivut kitkarenkaiden ympäristövaikutuksista.

   

 • 11.02.2020

  Selvitysten perusteella arvioidaan jatkotoimenpidetarpeet

  Helsingissä on otettu vuonna 2010 käyttöön ympäristövyöhyke, joka kattaa kantakaupungin alueen Hakamäentiestä etelään. Ympäristövyöhykkeen laajentamista selvitettiin jatkotyössä Selvitys Helsingin ympäristövyöhykkeen laajentamismahdollisuuksista 2019. Selvityksen perusteella kitkarenkaiden osuuden kasvattaminen on tehokkain keino vähentää katupölyn määrää ja sen aiheuttamia terveyshaittoja, sekä parantaa ilmanlaatu Helsingissä.

   

  Suurin ilmastopäästöjen vähentämispotentiaali on vaihtoehtoisten käyttövoimien laajassa käyttöönotossa. Tätä edistävät mm. biopolttoaineiden hyödyntäminen, tieliikenteen ja työkoneiden sähköistyminen ja muut käyttövoimamuutokset. Ilmastopäästöjä vähentävä liikenteen hallinnan keino on mm. kaupunkiseutujen ruuhkamaksut. Ilmastopäästöjä vähentävät toimenpiteet vähentävät tehokkaasti myös lähipäästöjä.

 • 11.02.2020

  Tunnistetut jatkotoimenpidetarpeet kirjataan toimenpiteen uusiksi tehtäviksi

  Ympäristövyöhykkeen laajentamisselvityksen jatkotyönä määritetään periaatteet, joiden perusteella nastarenkaiden käyttöä voidaan rajoittaa kaduilla uuden tieliikennelain mukaisella liikennemerkillä, sekä määritetään kadut, joilla nastarenkaiden rajoittamista voidaan kokeillaan.

  Nastarenkaiden rajoittamisella saavutetaan seuraavia hyötyjä

  • Ajoneuvoliikenteen aiheuttamat ilmanlaatuhaitat à hiukkaspäästöt
  • Nastarenkaiden aiheuttaman meluhaitan väheneminen
  • Tienpinnankuluminen
  • Hiljaisen asfaltin käyttömahdollisuuksien laajentaminen
 • 21.10.2019

  Toimenpiteestä on tilannekuvaus

 • 30.09.2019

  Selvitys Helsingin ympäristövyöhykkeen laajentamisesta valmistuu

 • 30.09.2019

  Toimenpiteen yhteyshenkilö valittu

Mittarit

Ympäristövyöhykkeen kehittämisen toimenpiteet tunnistettu

Yhteenveto ja yhteystiedot

Vaikutus

Merkittävä

Aikajänne

Vastuuorganisaatiot

Palu_YmpaHSYHSLMaka_Like

  Yhteyshenkilöt

 • Pääyhteyshenkilö Suvi Haaparanta

  Suvi Haaparanta

  ympäristötarkastaja

  Ympäristöpalvelut

 • Karoliina Isoaho

  Karoliina Isoaho

  ympäristötarkastaja

  Ympäristöpalvelut

Tietoja päivitetty 18.11.2021

Miten tämä toimenpide vaikuttaa tavoitteeseen?