Hyppää sisältöön

18Sähköisten henkilöautojen julkisen latausinfran rakentaminen

Eteneminen

 • Ei aloitettu
 • Käynnistysvaihe
 • Toteutus
 • Valmis
Aikataulussa

Tarkennus: Helsingin latausasemien sijainnit perustuvat sähköautojen julkisten latausasemien yleissuunnitelmaan, jota Kaupunkiympäristön toimiala pitää ajan tasalla. Yleissuunnitelman päivittäminen on työn alla. Kun yleissuunnitelma on päivitetty, järjestetään latausasemien toteuttamisesta samankaltainen kilpailutus kuin vuonna 2019. Sähköautojen lataaminen tapahtuu Helsingissä lähtökohtaisesti tonteilla samaan tapaan kuin asukaspysäköinti. Poikkeuksen muodostavat keskusta-alueet, joissa on käytössä asukaspysäköintijärjestelmä. Keskusta-alueilla on tarkoitus lisätä yhteistyötä yksityisten pysäköintioperaattoreiden kanssa. Tavoitteena on, että julkisten latausasemien osuus kaikista sähköautojen latauspisteistä on noin 10 %. Puolijulkiset latauspisteet sijaitsevat mm. jakeluasemilla ja kauppakeskuksissa. Yksityiset latauspisteet sijaitsevat kiinteistöissä, useimmiten kotien ja työpaikkojen yhteydessä.

Kuvaus

Helsingissä on vuodesta 2011 lähtien toiminut kaupunginjohtajan nimeämä, eri virastojen edustajista koostunut, sähköisen liikenteen työryhmä. Työryhmän tehtävänä on ollut sähköistyvän autoliikenteen edistäminen ja ensivaiheen kehitystoimien koordinointi. Työssä on määritetty sähköautojen julkisen latausinfrastruktuurin suunnittelun ja toteutuksen periaatteet Helsingissä. 

Toteutus sähköisen liikenteen työryhmän suositusten mukaisesti.

Virallinen kuvaus

Toimenpideohjelman mukaan
Mahdollistetaan sähköisten henkilöautojen julkisen latausinfran rakentaminen markkinaehtoisesti. Toteutus sähköisen liikenteen työryhmän suositusten mukaisesti.
(Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmasta)

Tehtävät

Ei tekemättömiä tehtäviä

Mitä on tehty?

 • 05.03.2021

  Tilannepäivitys

  ”Hiilineutraali Helsinki 2035” –toimenpideohjelman mukaisesti vuonna 2035 sähköautojen osuus täytyy olla 30 % Helsingin ajoneuvokannasta. Vuoden 2020 lokakuussa Helsingissä oli liikennekäytössä 7 507 ladattavaa hybridiautoa ja 1 379 sähköautoa eli yhteensä 8 886. Kaikkiaan Helsingissä on liikennekäytössä noin 250 000 autoa. Ladattavien autojen suhde kaikkiin liikennekäytössä oleviin autoihin on tällä hetkellä 3,6 %.

  Helsingin julkisten latausasemien sijainnit perustuvat latausasemien yleissuunnitelmaan, jota Kaupunkiympäristö pitää ajan tasalla. Helsingissä on noin 200 julkista sähköautojen latauspistettä, joista 58 otettiin käyttöön vuoden 2020 alussa. Vuoden 2020 alussa käyttöönotettujen julkisten latauspisteiden toteuttaja valittiin kilpailuttamalla; kilpailutuksen voitti Helen Oy. Helsingissä on lisäksi puolijulkisia ja yksityisiä latauspisteitä. Puolijulkiset latauspisteet sijaitsevat mm. jakeluasemilla ja kauppakeskuksissa. Yksityiset latauspisteet sijaitsevat kiinteistöissä useimmiten kotien ja työpaikkojen yhteydessä. Motivan mukaan julkisten latauspisteiden osuus kaikista latauspisteistä on 10 %.

  Motivan mukaan sähköautojen latauksista noin 90 % suoritetaan yksityisissä latauspaikoissa kotona tai työpaikoilla. Jotta sähköautojen osuus Helsingin autokannasta lisääntyy, latauspisteiden toteuttamista tulee edistää uudis- ja täydennysrakentamisen yhteydessä. Myös olemassa olevan rakennuskannan latauspaikkojen yleistymistä tulee edistää. Helsingissä Kalasataman tontinluovutusehdoissa edellytetään, että vähintään 1/3 autopaikoista varustetaan sähköautojen latauslaitteilla. Tontinluovutusehdoissa edellytetään lisäksi, että kaikki autopaikat tulee pystyä varustamaan helposti latauslaitteilla. Latauspistevalmiudella tarkoitetaan pysäköintipaikalle asti toteutettua kaapelointia tai muuta vaatimukset täyttävää sähkönjakelujärjestelmää myöhemmin asennettavia sähköajoneuvojen latauspisteitä varten.

  Petri Arponen ja Mikko Lehtonen vastaavat julkisten latauspaikkojen toteuttamisesta, Juha Hietanen edistää puolijulkisten latauspaikkojen toteuttamista

 • 19.12.2019

  Toimenpiteestä on tilannekuvaus

  Helen Oy asentaa latausasemia 20 kohteeseen, jotka sisältävät yhteensä 54 latauspistettä (latausmahdollisuus 54 ajoneuvolle) sekä 5 pikalatauspistettä. 

 • 17.10.2019

  Toimenpiteen yhteyshenkilö valittu

 • 16.05.2019

  Sähköautojen latauspaikkojen toteuttamisen kilpailutus

Mittarit

Yleisillä alueilla sijaitsevien sähköautojen latauspisteiden määrä

Yhteenveto ja yhteystiedot

Vaikutus

Kohtalainen

Aikajänne

Toteutetaan aikavälillä 2017 - 2035

Vastuuorganisaatiot

Maka_LikeRya_YlpiRya_Att

Toimenpiteen luokka

Ajoneuvoteknologian muutokset

  Yhteyshenkilöt

 • Pääyhteyshenkilö Mikko Lehtonen

  Mikko Lehtonen

  liikenneinsinööri

  Helsingin kaupunki

Tietoja päivitetty 03.12.2021

Miten tämä toimenpide vaikuttaa tavoitteeseen?