Toimenpiteet

Edellinen | Seuraava

2
Pyöräliikenteen kantakaupungin tavoiteverkko

Kestävien kulkumuotojen käyttö

Toimenpide on osa Helsingin kaupungin pyöräilyn edistämisohjelmaa.

Yhtenäinen pyöräverkko on ensisijainen tekijä matka-ajan lyhentymiseen ja sitä kautta pyöräilyn kilpailukyvyn edistämiseen. Tärkeimpinä toimenpiteinä pyöräilyn edistämisessä Helsingin kannalta ovat puuttuvien yhteyksien sekä pullonkaulojen poistaminen ja työmatkaliikenteelle tarkoitetun laatukäytäväverkon rakentaminen. Pyöräliikenteen tavoiteverkon toimenpiteet keskittyvät ensisijaisesti kantakaupunkiin, jossa on verkon pahimmat epäjatkuvuuskohdat. Kantakaupungin tavoiteverkon muodostuminen vuosien 2012- 2025 välillä sisältää uusien väylien rakentamisen lisäksi pienillä korjaustoimenpiteillä parannettavia osuuksia ja aluerakentamisen yhteydessä muodostuvia osuuksia. 

Kaupunkisuunnittelulautakunta on hyväksynyt vuonna 2013 kantakaupungin pyöräliikenteen tavoiteverkon 2025 toteutusohjelman. 

Tavoitteena on, että tavoiteverkon toteutunut pituus vuonna 2025 on 130 km. Vuonna 2019 tavoiteverkkoa oli rakennettu noin 30 km. 

 

Virallinen kuvaus
Toimenpideohjelman mukaan
Pyöräliikenteen kantakaupungin tavoiteverkko valmistuu 2025 mennessä
(Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmasta)

Tehtävät

  Mitä on tehty?
 • 24.09.2019
  Toimenpiteen yhteyshenkilö valittu
 • 09.10.2019
  Toimenpiteestä on tilannekuvaus
 • 31.03.2020
  Raportoidaan rakennetun tavoiteverkon kokonaispituus

  Rakennetun tavoiteverkon kokonaispituus 6.4.2020 on edelleen noin 30 km.

  Keskeisimpiä syitä tavoiteverkon hitaammalle toteuttamiselle ovat rajalliset henkilöresurssit suunnittelussa, mikä hidastaa kantakaupungin pyörätieverkoston suunnittelua ja toteuttamista. 

  Mitä on tehtävä?
 • 31.03.2021
  Raportoidaan rakennetun tavoiteverkon kokonaispituus
 • 31.03.2021
  Raportoidaan rakennetun tavoiteverkon kokonaispituus
 • 31.03.2021
  Raportoidaan rakennetun tavoiteverkon kokonaispituus
 • 31.03.2023
  Raportoidaan rakennetun tavoiteverkon kokonaispituus
 • 31.03.2024
  Raportoidaan rakennetun tavoiteverkon kokonaispituus
 • 31.03.2025
  Raportoidaan rakennetun tavoiteverkon kokonaispituus
 • 31.03.2026
  Raportoidaan rakennetun tavoiteverkon kokonaispituus

Mittarit

Vaikutus
Kohtalainen
Eteneminen
25% valmis
Ajallaan
Aikajänne
Vastuuorganisaatiot
Maka_Like
Yhteyshenkilöt
 • Oskari Kaupinmäki

  Oskari Kaupinmäki

  pyöräilykoordinaattori

  Liikenne- ja katusuunnittelu

 • Teppo Pasanen

  Teppo Pasanen

  liikenneinsinööri

  Liikenne- ja katusuunnittelu

 • Jari Rantsi

  Jari Rantsi

  liikenneinsinööri

  Liikenne- ja katusuunnittelu

Tietoja päivitetty 21.04.2020

Miten tämä toimenpide vaikuttaa tavoitteeseen?