Toimenpiteet

Edellinen | Seuraava

22
Bussikaluston päästöttömyyden edistäminen

Ajoneuvoteknologian muutokset

Toimenpide tarkoittaa käytännössä, että HSL:n kilpailutuksissa vaaditaan  liikennöitsijöiltä sähköbusseja ja biopolttoainetta. Toimenpide on tärkeä, koska sillä voidaan vähentää tehokkaasti sekä hiilidioksidipäästöjä että lähipäästöjä.  HSL:n kilpailutusvaatimusten lisäksi liikennöitsijät voivat tarjota vaadittua enemmän sähköbussikalustoa tai muuta vähäpäästöistä kalustoa/polttoainetta.

Kaluston päästöt on huomioitu kilpailutuksissa jo pitkään siten, että vähäpäästöisestä kalustosta saa tarjoustarjouskierroksella lisäpisteitä. Lisäksi HSL toteuttaa vuosittain ympäristöbonuskierroksen, jolla hyvitetään hiilidioksidi- ja lähipäästöjen vähenemä linja-autojen sopimusliikenteessä erikseen kilpailutettavalla ympäristöbonuksella. HSL-liikenteen CO2-päästöt ovat vähentyneet 39% vuosina 2010-2018.

Vuonna 2019 HSL-liikenteessä on 45 sähköbussia ja käytetyistä polttoaineista 33,6% on biopolttoaineita.

Virallinen kuvaus
Toimenpideohjelman mukaan
HSL jatkaa tavoitteidensa toteutusta esim. HSL:n tilaamasta bussikalustosta 10% on sähköbusseja vuonna 2022 ja 30 % vuonna 2025, HSL:n tilaamasta liikenteessä käytetystä polttoaineesta 90% biopolttoainetta vuonna 2020 (uusiutuvan sukupolven biodiesel ja biokaasu).
(Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmasta)
Eteneminen
Ajallaan
Aikajänne
Vastuuorganisaatiot
HSL
Yhteyshenkilöt
 • Reetta Koskela

  Reetta Koskela

  liikennesuunnittelija

  Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

 • Markku Granholm

  Markku Granholm

  liikenneinsinööri

  Liikenne- ja katusuunnittelu

 • Petri Saari

  Petri Saari

  kalustoinsinööri

  Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

Tietoja päivitetty 22.10.2019

Tehtävät

  Mitä on tehty?
 • 31.10.2018 | Ympäristöbonusta koskeva tarjouskilpailu

  Ympäristöbonuksen bonusperusteena ovat uudet toimenpiteet, jotka ylittävät voimassaolevien sopimusten ja tarjousten mukaiset sitoumukset ja joista liikennöitsijät antavat erilliset tiedot. Ympäristöbonusmallissa huomioidaan sekä hiilidioksidin että haitallisten lähipäästöjen vähentäminen direktiivissä 2009/33/EY määriteltyjen haitta-arvojen mukaisesti. Tähän mennessä (v 2012-2018) ympäristöbonuksia on maksettu liikennöitsijöille yhteensä 5 955 053 euroa.

 • 27.11.2018 | Ensimmäinen bussiliikenteen tarjouskilpailu jossa vaadittiin sähköbusseja

  Ensimmäinen bussiliikenteen tarjouskilpailu, jossa vaadittiin sähköbusseja. 30 uutta täyssähköbussia elokuussa 2019 ja  helmikuussa 2020 sähköbussien määrä lisääntyy vielä viidellä täyssähköisellä bussilla. Sähköbusseja saatiin enemmän kuin tarjouskilpailussa vaadittiin.

 • 16.10.2019 | Toimenpiteen yhteyshenkilö valittu
  Mitä on tehtävä?
 • 23.10.2019 | Toimenpiteestä on tilannekuvaus

Mittarit

Osuus kilpailutettavasta bussiliikennekalustosta, jossa vaaditaan sähköbusseja
Osuus kilpailutettavasta bussiliikennekalustosta, jossa vaaditaan biopolttoaineiden käyttöä

Miten tämä toimenpide vaikuttaa tavoitteeseen?