Toimenpiteet

Edellinen | Seuraava

24
Hiilineutraali Satama 2035 -toimenpideohjelma

Sataman päästöjen vähentäminen

Helsingin satama valmistelee Hiilineutraali Satama 2035-ohjelmaa, joka käsitellään sataman hallituksessa lokakuussa 2019. Ohjelman tavoitteena on vähentää satama-alueen päästöjä 30% vuoden 2015 tasosta vuoteen 2035 mennessä. 

50 toimenpiteen "Hiilineutraali Satama 2035"-ohjelma on luotu ja hyväksytty lokakuussa.

Päästövähennystavoite vuoteen 2035 luotu:

Koko satama-alueen CO2 eq päästöt yhteensä -32%

Alusliikenne -25%

Kumipyöräliikenne -60%

Työkoneliikenne -60%

Sataman omat -100%

Virallinen kuvaus
Toimenpideohjelman mukaan
Helsingin Satama laatii Hiilineutraali Satama 2035 -toimenpideohjelman, joka sisältäisi mm. seuraavia toimenpiteitä:
○ Neljän vuoden välein tehtävät energiatehokkuuslain mukaiset energiakatselmukset, joissa selvitetään yhtiön energiankulutusprofiili sähkön ja lämmön osalta ja tunnistetaan uudet energiansäästömahdollisuudet
○ Ympäristökriteerien käyttö Sataman kone/ajoneuvokaluston uusimisen yhteydessä
○ Vähäpäästöisempien (kuten biokaasu ja LNG) polttoaineiden bunkrauksen mahdollistaminen eri satamanosissa mm. selvitysten, viranomaisneuvottelujen (Trafi) ja ohjeistuksen kautta
○ Maasähkön käyttöönoton edistäminen tarvekartoituksin ja tarvittaessa maasähköliityntöjä lisäämällä
○ Mahdollinen tuki ympäristötoimia tekeville laivayhtiöille, esim. alennetut satamamaksut
○ Mahdollistetaan lastiyksikköä kohti energiatehokkaampien ja vähäpäästöisempien alusten käynti ja kiinnittyminen Vuosaaren satamassa
(Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmasta)

Tehtävät

  Mitä on tehty?
 • 05.09.2019
  Toimenpiteen yhteyshenkilö valitaan
 • 23.10.2019
  Toimenpiteestä on tilannekuvaus
 • 24.10.2019
  Ohjelman tietojen päivittäminen

  50 toimenpiteen "Hiilineutraali Satama 2035"-ohjelma luotu ja hyväksytty lokakuussa 2019.

  Päästövähennystavoite vuoteen 2035 luotu:

  Koko satama-alueen CO2 eq päästöt -32%

  Alusliikenne -25%

  Kumipyöräliikenne -60%

  Työkoneliikenne -60%

  Sataman omat -100%

 • 02.04.2020
  Sataman kokonaispäästöjen raportointi edellisen vuoden osalta
  Mitä on tehtävä?
 • 31.03.2021
  Sataman kokonaispäästöjen raportointi edellisen vuoden osalta
 • 31.03.2022
  Sataman kokonaispäästöjen raportointi edellisen vuoden osalta
 • 31.03.2023
  Sataman kokonaispäästöjen raportointi edellisen vuoden osalta
 • 31.03.2024
  Sataman kokonaispäästöjen raportointi edellisen vuoden osalta
 • 31.03.2025
  Sataman kokonaispäästöjen raportointi edellisen vuoden osalta

Mittarit

Vaikutus
Kohtalainen
Eteneminen
Ajallaan
Aikajänne
Vastuuorganisaatiot
Satama
Yhteyshenkilöt
 • Andreas Slotte

  Andreas Slotte

  kestävän kehityksen päällikkö

  Helsingin Satama Oy

Tietoja päivitetty 02.04.2020

Miten tämä toimenpide vaikuttaa tavoitteeseen?