Toimenpiteet

Edellinen | Seuraava

25
Länsisataman liikenteen sujuvoittaminen

Sataman päästöjen vähentäminen

Yleistä tietoa Jätkäsaaren liikkeyhteyksien kehittämisestä löytyy täältä.

25.1. Jätkäsaaren joukkoliikenneyhteyksien parantamiseksi rakennetaan raitioliikenteen kääntöpaikka ja Atlantinsilta. 

Jätkäsaareen on rakenteilla koko aluetta kiertävä silmukkamainen raitioliikenneverkko, mikä parantaa alueen saavutettavuutta julkisilla liikennevälineillä.

Atlantinsilta on uusi silta, jota pitkin Atlantinkatu ylittää rakennettavan Ahdinaltaan muodostaen yhteyden Melkinlaiturilta Tyynenmerenkadulle. Atlantinsillan ylittävä Atlantinkatu on alueellinen kokoojakatu, joka palvelee ajoneuvo- ja raitioliikennettä sekä kävelyä ja pyöräilyä.

Sillan keskiosaan rakennetaan korotettu raitiotien kiskoalue. Raitiotien molemmin puolin rakennetaan ajoradat, joiden ulkopuolelle rakennetaan erotuskaistat, yksisuuntaiset pyörätiet sekä jalkakäytävät. Pyörätiet erotetaan jalkakäytävästä tasoerolla.

Raitioliikenteen kääntöpaikka ja Atlantinsilta valmistuvat arviolta vuonna 2025. 

25.2 Länsilinkin liikennesuunnitelman toteutus (EI TOTEUTETA)

Kaupunkiympäristölautakunta päätti 14.1.2020, että suunnitelmaa ei toteuta. https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kaupunkiymparisto-asiakirja?year=2020&ls=11&doc=Kymp_2020-01-14_Kylk_1_Pk (§ 4 Asia/4)

Ruuhkia Mechelininkadulla ja Jätkäsaaressa helpotetaan uusimalla Ruoholahdensilta ja rakentamalla sillalle uusi ramppi. 
Rampille ohjattaisiin kaikki autot, jotka matkaavat etelästä pitkin Mechelininkatua Länsiväylälle. Liikennesuunnitelma antaa lisää väljyyttä myös raitiovaunuille ja pohjoisesta Länsiväylälle saapuvalle liikenteelle. 

Länsilinkin uusi liikennesuunnitelma lyhentää raskaan liikenteen matka-aikaa 40% Länsisataman ja Länsiväylän välillä. 

 

 

Virallinen kuvaus
Toimenpideohjelman mukaan
Sujuvoitetaan Länsisataman liikennettä sataman ja Länsiväylän välillä
(Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmasta)

Tehtävät

    Mitä on tehtävä?

Mittarit

Jätkäsaaren infra sovitun mukaisesti valmiina
Raskaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöt
Vaikutus
Ei ole arvioitu
Eteneminen
Ajallaan
Aikajänne
Päästöluokat
Vastuuorganisaatiot
Maka_LikeEloSatamaAry
Yhteyshenkilöt
  • Reetta Putkonen

    Reetta Putkonen

    liikenne- ja katusuunnittelupäällikkö

    Helsingin kaupunki

Tietoja päivitetty 02.03.2020

Miten tämä toimenpide vaikuttaa tavoitteeseen?