Toimenpiteet

Edellinen | Seuraava

26
Älykkään liikkumisen palvelut

Uudet liikkumispalvelut ja liikkumisen ohjaus

Jätkäsaari Mobility Lab -hanke toimii älyliikenteen innovaatioalustana ja sitä hyödyntävien uusien liikenneratkaisujen kehittämisohjelmana. Tarkoituksena on Jätkäsaaren aluekehityksen yhteydessä:

 • tukea ja edesauttaa älykkään liikenteen kokeiluita ja uusien innovaatioiden testausta, todentamista ja referenssien luomista niiden skaalaamiseksi ja yritysten liiketoiminnan tukemiseksi,
 • saada asukkaille ja muille käyttäjille parempia palveluita, ja
 • edistää liikenteen sujuvuuteen ja turvallisuuteen sekä ilmanlaatuun liittyvien ratkaisuiden löytämistä etenkin Jätkäsaaren alueella.

Kokeiluja, joita kaupunki edistää, ovat esimerkiksi paremman liikenteen tilannekuvatiedon tuottaminen ja hyödyntäminen etenkin Länsisataman alueella sekä uuden datan mahdollisuuksien selvittäminen mm. tekoälypohjaiseen liikennevalojen optimointiin.

Mobility Lab-hanke loppuu vuoden 2021 lopussa ja sen seurannasta vastaa oma projektiryhmä. Lisätietoja Mobility Lab-hankkeesta löytyy täältä: https://mobilitylab.hel.fi/

Osa kokeiluista voi tukea myös kestävän liikkumisen tavoitteita ja siten vähentää liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä

Virallinen kuvaus
Toimenpideohjelman mukaan
Kaupunki toimii testialustana älykkään liikkumisen palveluiden kehittämiselle ja ottaa käyttöön toimivimpia ratkaisuja
(Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmasta)

Tehtävät

  Mitä on tehty?
 • 23.10.2019
  Toimenpiteen yhteyshenkilö valittu
 • 23.10.2019
  Toimenpiteestä on tilannekuvaus
  Mitä on tehtävä?
 • 30.11.2020
  Hankkeen toteuman väliraportointi

  Raportoidaan kestävän liikenteen tavoitteita tukevien kokeilujen lukumäärä

 • 31.01.2022
  Hankkeen loppuraportointi

  Hanke päättyy vuonna 2021

  Raportoidaan kestävän liikenteen tavoitteita tukevien kokeilujen lukumäärä

Mittarit

Vaikutus
Ei ole arvioitu
Eteneminen
Ajallaan
Aikajänne
Päästöluokat
Yhteyshenkilöt
 • Juho Kostiainen

  Juho Kostiainen

  Helsingin kaupunki

Tietoja päivitetty 24.02.2020