Toimenpiteet

Edellinen | Seuraava

27
Uudet liikkumispalvelut

Uudet liikkumispalvelut ja liikkumisen ohjaus

JATKUVA TOIMENPIDE

Kaupunki tukee erilaisten liikkumispalveluiden tuloa: 

 • Jatketaan datan avaamista ja kehitetään avoimen datan markkinointia
 • Laaditaan selvitys lisäkeinoista, joilla kaupunki voi edistää uusien liikkumispalveluiden yleistymistä ja varautua niiden vaikutuksiin
 • Selvitetään kyydinjakopalveluiden kohdistamista alueille, joissa joukkoliikenteen palvelutaso on heikko
 • Selvitetään kaupungin maksamien kyytien kehittämistä osana kyydinjakopalveluita

Yhtenä konkreettisena liikkumispalveluiden kokeiluna toteutetaan Jätkäsaari Mobility Lab-hanketta. 

Jätkäsaari Mobility Lab -hanke toimii älyliikenteen innovaatioalustana ja sitä hyödyntävien uusien liikenneratkaisujen kehittämisohjelmana. Tarkoituksena on Jätkäsaaren aluekehityksen yhteydessä:

 • tukea ja edesauttaa älykkään liikenteen kokeiluita ja uusien innovaatioiden testausta, todentamista ja referenssien luomista niiden skaalaamiseksi ja yritysten liiketoiminnan tukemiseksi,
 • saada asukkaille ja muille käyttäjille parempia palveluita, ja
 • edistää liikenteen sujuvuuteen ja turvallisuuteen sekä ilmanlaatuun liittyvien ratkaisuiden löytämistä etenkin Jätkäsaaren alueella.

Kokeiluja, joita kaupunki edistää, ovat esimerkiksi paremman liikenteen tilannekuvatiedon tuottaminen ja hyödyntäminen etenkin Länsisataman alueella sekä uuden datan mahdollisuuksien selvittäminen mm. tekoälypohjaiseen liikennevalojen optimointiin.

Mobility Lab-hanke loppuu vuoden 2021 lopussa ja sen seurannasta vastaa oma projektiryhmä. Lisätietoja Mobility Lab-hankkeesta löytyy täältä: https://mobilitylab.hel.fi/

Osa kokeiluista voi tukea myös kestävän liikkumisen tavoitteita ja siten vähentää liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä

 

Virallinen kuvaus
Toimenpideohjelman mukaan
. Kaupunki tukee erilaisten liikkumispalveluiden tuloa:
- Jatketaan datan avaamista ja kehitetään avoimen datan markkinointia
- Laaditaan selvitys lisäkeinoista, joilla kaupunki voi edistää uusien liikkumispalveluiden yleistymistä ja varautua niiden vaikutuksiin
- Selvitetään kyydinjakopalveluiden kohdistamista alueille, joissa joukkoliikenteen palvelutaso on heikko
- Selvitetään kaupungin maksamien kyytien kehittämistä osana kyydinjakopalveluita
(Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmasta)
Yhdistetyt toimenpiteet
26Kaupunki toimii testialustana älykkään liikkumisen palveluiden kehittämiselle ja ottaa käyttöön toimivimpia ratkaisuja

Tehtävät

  Mitä on tehty?
 • 23.10.2019
  Toimenpiteen yhteyshenkilö valittu

  "Liikkumisdatan ja aineiston haltuunotto" (LIDO) -projekti käynnistettiin osana "Helsingin älyliikenteen kehittämisohjelma 2030" -hanketta. 

 • 19.02.2020
  Toimenpiteestä on tilannekuvaus
  Mitä on tehtävä?

Mittarit

Liikkumispalveluiden määrä
Vaikutus
Ei ole arvioitu
Eteneminen
Ajallaan
Aikajänne
Päästöluokat
Vastuuorganisaatiot
MakaRyaKansliaHSLFVH
Yhteyshenkilöt
 • Mikko Lehtonen

  Mikko Lehtonen

  liikenneinsinööri

  Helsingin kaupunki

 • Juho Kostiainen

  Juho Kostiainen

  Helsingin kaupunki

Tietoja päivitetty 24.02.2020

Miten tämä toimenpide vaikuttaa tavoitteeseen?