Toimenpiteet

Edellinen | Seuraava

28
Älyliikenne Helsingissä -toimenpideohjelma

Uudet liikkumispalvelut ja liikkumisen ohjaus

Älyliikenteen kehittämisohjelmassa on tunnistettu älyliikenteen kehitystrendit sekä määritelty kehittämistavoitteet, niiden mittarit ja toimenpiteet sekä Helsingin kaupungin rooli älyliikenteen kehittymisessä. Kehittämisohjelman tavoitevuosi on 2030. Vuosille 2020-2024 ohjelmoitiin ja priorisoitiin toimenpiteet ja arvioitiin vaikutukset.

Älyliikenne on liikennejärjestelmän osa, joka kytkee liikkujat osaksi järjestelmää ja sen palveluja. Työssä määriteltiin painopistealueiksi 1) liikenteen informaatio, 2) liikenteen hallinta, 3) liikkumispalvelut ja 4) liikenteen automatisoituminen.

Toimenpideohjelman laatimisen taustaksi arvioitiin toimintaympäristön ja teknologian kehitysnäkymiä sekä tunnistettiin keskeisiä mahdollisuuksia ja riskejä, joihin kaupungin tulee reagoida.

Älyliikenteen visio vuodelle 2030 tiivistää ja kirkastaa tavoitetilan ja asiat, joihin Helsingin liikkumista ja liikennejärjestelmää kehitetään. Painopistealueita analysoitiin neljästä näkökulmasta, jotka ovat 1) liikennepolitiikka ja regulaatio, 2) hankkeet ja investoinnit, 3) toimijoiden roolit ja toimintamallit sekä 4) seuranta ja tutkimus. Tavoitetilan pohjalta hahmotellusta keinovalikoimasta valittiin seitsemän toimenpidekokonaisuutta, jotka toteutetaan vuosina 2020-2024.

Virallinen kuvaus
Toimenpideohjelman mukaan
Valmistellaan Älyliikenne Helsingissä -toimenpideohjelma (päivitys vuonna 2013 päätetystä toimenpideohjelmasta)
(Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmasta)

Viimeisimmät päivitykset

Tehtävät

  Mitä on tehty?
 • 17.09.2019
  Helsingin älyliikenteen kehittämisohjelman 2030 hyväksyminen kaupunkiympäristölautakunnassa
 • 11.10.2019
  Toimenpiteen yhteyshenkilö valittu
 • 23.10.2019
  Toimenpiteestä on tilannekuvaus
  Mitä on tehtävä?
 • 31.12.2024
  Helsingin älyliikenteen kehittämisohjelman 2030 toimenpideohjelman 2020-2024 toteuttaminen

Mittarit

Tehtävä on valmis
Vaikutus
Ei ole arvioitu
Eteneminen
Ajallaan
Aikajänne
Päästöluokat
Vastuuorganisaatiot
Maka_Like
Yhteyshenkilöt
 • Mikko Lehtonen

  Mikko Lehtonen

  liikenneinsinööri

  Helsingin kaupunki

Tietoja päivitetty 02.03.2020

Miten tämä toimenpide vaikuttaa tavoitteeseen?