Toimenpiteet

Edellinen | Seuraava

30
Liikkumissuunnitelmat

Uudet liikkumispalvelut ja liikkumisen ohjaus

HSL tarjoaa seudun yrityksille ja organisaatioille erilaisia palveluita kestävän liikkumisen tukemiseksi. Näitä ovat mm. liikkumiskyselyt, liikkumissuunnitelmat ja työsuhdematkaliput. Liikkumissuunnitelmia ja viisaan liikkumisen toimenpitetä tekevät myös muut toimijat sekä yritykset ja organisaatiot itsenäisesti.

Liikkumissuunnitelmia on tehty seudulla pitkään, ja niiden on tunnistettu vaikuttavan positiivisesti lisäten kestäviä kulkutapoja ja vähentäen liikenteen päästöjä. Yksinkertaisilla keinoilla voidaan motivoida ihmisiä muuttamaan kulkutapojaan. Liikkumissuunnitelman toimenpiteet voivat olla esimerkiksi pysäköinnin ratkaisuja, peseytymis- ja säilytystiloja, työsuhdematkalippuja ja -polkupyöriä jne.  Seurantaa ei ole kuitenkaan tehty systemaattisesti liikkumissuunnitelmien tekemisestä ja niiden vaikuttavuudesta.

Virallinen kuvaus
Toimenpideohjelman mukaan
Toteutetaan liikkumissuunnitelmia ja muita viisaan liikkumisen palveluja kaupungin organisaatiolle ja tytäryhteisöille sekä yrityksille. Kaupunki ja HSL yhdessä yrittäjien kanssa kartoittavat yritysten tarpeet ja liikkumisen vähentämisen ja tehostamisen kehittämismahdollisuudet.
(Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmasta)
Eteneminen
Ajallaan
Aikajänne
Vastuuorganisaatiot
HSLEloPalu_Ympa
Yhteyshenkilöt
 • Reetta Koskela

  Reetta Koskela

  liikennesuunnittelija

  Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

Tietoja päivitetty 22.10.2019

Tehtävät

  Mitä on tehty?
 • 17.10.2019 | Toimenpiteen yhteyshenkilö valittu
  Mitä on tehtävä?
 • 23.10.2019 | Toimenpiteestä on tilannekuvaus

Mittarit

Miten tämä toimenpide vaikuttaa tavoitteeseen?