Toimenpiteet

Edellinen | Seuraava

31
Energiakatselmukset

Palvelurakennukset

Toimenpide on osa olemassa olevan rakennuskannan energiatehokkuuden parantamisen keinovalikoimaa ja on yhdistetty toimenpiteen 34 kanssa. 

Kiinteistön energiakatselmuksessa selvitetään kohdekiinteistön energian- ja vedenkäytön nykytilanne, kuvataan teknisten järjestelmien toiminta ja käyttö sekä esitetään kustannustehokkaita toimenpide-ehdotuksia energiatehokkuuden parantamiseksi.

Helsingin kaupungin palvelurakennuskannasta n. 80 % on katselmoitu. Uusia katselmuksia ja katselmusten päivityksiä tehdään vuosittain. Katselmusten toimenpide-ehdotusten toteuttaminen ja toteuttamisen seuranta on ollut hajanaista ja sitä ollaan kehittämässä, jotta katselmuksissa ilmennyt energiansäästöpotentiaali saadaan hyödynnettyä.

Virallinen kuvaus
Toimenpideohjelman mukaan
Kartoitetaan viime vuosien energiakatselmuksissa löytyneiden toimenpiteiden toteutuksen tilanne ja projektoidaan toteuttamatta jääneet ja toteutuskelpoiset toimenpiteet sekä kehitetään katselmusten toimeenpanon dokumentointia
(Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmasta)

Tehtävät

  Mitä on tehty?
 • 01.10.2019
  Toimenpiteen yhteyshenkilö valittu
 • 23.10.2019
  Toimenpiteestä on tilannekuvaus
  Mitä on tehtävä?

Mittarit

Vaikutus
Kohtalainen
Eteneminen
Ajallaan
Aikajänne
Päästöluokat
Vastuuorganisaatiot
Rya_RohaRya_YlpiRya_Rake
Yhteyshenkilöt
 • Sara Tapiala

  Sara Tapiala

  tiimipäällikkö

  Rakennetun omaisuuden hallinta

Tietoja päivitetty 22.01.2020