Toimenpiteet

Edellinen | Seuraava

32
Hukkalämpöjen talteenotto

Palvelurakennukset

Hukka- ja kierrätyslämpöjen haltuunotto on yksi merkittävimmistä keinosta energiatehokkuuden parantamiseen. Selvitetään mahdollisuudet lämmöntalteenottoihin (erityisesti liikuntahallit, kerrostalot) kohdekohtaisesti  ja toteutetaan kannattavat hankkeet.

Kiinteistöissä hukkalämmöllä tarkoitetaan esimerkiksi jäteveden tai poistoilman mukana poistuvaa lämpöä, jota ei hyödynnetä. Hyödyntämmällä tämä energia, saadaan energian käyttöä tehostettua, eli samasta energiamäärästä enemmän hyötyä. Eniten hukkalämpöä syntyy niissä kiinteistöissä, missä käytetään paljon lämpöä tai vettä, kuten liikunta- ja uimahalleissa. Myös kiinteistöissä, joissa ei ole ilmanvaihdon lämmöntalteenotto, hukataan paljon lämpöä poistoilman mukana. Hukkalämpöjä voidaan ottaa talteen ja hyödyntää erilaisilla lämmöntalteenotto- ja energiankierrätysratkaisuilla. 

Kaupungin kaikissa uudiskohteissa ja perusparannuksissa nämä ratkaisut mietitään jo suunnitteluvaiheessa. 

 

 

Virallinen kuvaus
Toimenpideohjelman mukaan
Selvitetään suurimmat hukkalämpökohteet kaupungin palvelurakennuskannassa ja mahdollisuudet lämmöntalteenottoihin (erityisesti liikuntahallit, kerrostalot) ja toteutetaan kannattavat hankkeet.
(Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmasta)

Tehtävät

  Mitä on tehty?
 • 01.10.2019
  Toimenpiteen yhteyshenkilö valittu
 • 23.10.2019
  Toimenpiteestä on tilannekuvaus
  Mitä on tehtävä?
 • 30.06.2020
  Potentiaalisten kohteiden kartoitus

  - Kartoitettujen kohteiden määrä (kpl)

  - Kohteiden määrä (kpl), jossa tunnistettu energiansäästöpotentiaalia

  - Säästöpotentiaali kWh/vuosi

  • Palvelurakennukset
  • Asuinkerrostalot

   

 • 30.06.2023
  Toteutunut energiansäästö

  Palvelurakennukset kWh/vuosi

  Asuinkerrostalot kWh/vuosi

Mittarit

Tunnistettu hukkalämpö- tai lämmöntalteenoton energiansäästöpotentiaali
Toteutunut energiansäästö hukkalämpö- tai lämmöntalteenottokohteista
Vaikutus
Kohtalainen
Eteneminen
Ajallaan
Aikajänne
Päästöluokat
Yhteyshenkilöt
 • Sara Tapiala

  Sara Tapiala

  tiimipäällikkö

  Rakennetun omaisuuden hallinta

 • Marika Nyyssönen

  Marika Nyyssönen

  ympäristöasiantuntija

  Helsingin kaupungin asunnot Oy

Tietoja päivitetty 02.03.2020

Miten tämä toimenpide vaikuttaa tavoitteeseen?