Toimenpiteet

Edellinen | Seuraava

34
Toimitilojen energiatehokkuuden seuranta

Palvelurakennukset

Toimenpide on osa olemassa olevan rakennuskannan energiatehokkuuden parantamisen keinovalikoimaa ja on yhdistetty toimenpiteiden 31, 32, 34 ja 37 kanssa. 

Kehitetään toimitilarakennusten energian kulutusseurantaa kohti energiatehokkuuden seurantaa yhdistämällä energiankulutustietoon rakennusten olosuhde- ja käyttötietoja. Näin pystytään johtamaan ja seuraamaan rakennusten todellista energiatehokkuutta suhteessa sisäilmaolosuhteisiin ja rakennuksen käyttöön eli että kulutetulla energialla saadaan aikaiseksi hyvät sisäilmaolosuhteet silloin, kun rakennuksessa on käyttäjiä ja toisaalta, että energiaa ei kulu tyhjässä rakennuksessa enempää kuin tarpeen.

Uuteen seurantajärjestelmään kytketään kaikki kaupungin suoraan omistamat kaupungin palveluja tarjoavat kiinteistöt ja siihen liittyminen mahdollistetaan kaikille kaupungin ja sen tytäryhteisöjen omistamille rakennuksille sekä kaupungin käytössä oleville ulkoa vuokratuille tiloille.

Virallinen kuvaus
Toimenpideohjelman mukaan
Kehitetään toimitilarakennusten energian kulutusseurantaa kohti energiatehokkuuden seurantaa yhdistämällä energiankulutustietoon rakennusten olosuhde- ja käyttötietoja. Uuteen seurantajärjestelmään kytketään kaikki kaupungin suoraan omistamat kaupungin palveluja tarjoavat kiinteistöt ja siihen liittyminen mahdollistetaan kaikille kaupungin ja sen tytäryhteisöjen omistamille rakennuksille sekä kaupungin käytössä oleville ulkoa vuokratuille tiloille.
(Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmasta)
Yhdistetyt toimenpiteet
31Kartoitetaan viime vuosien energiakatselmuksissa löytyneiden toimenpiteiden toteutuksen tilanne ja projektoidaan toteuttamatta jääneet ja toteutuskelpoiset toimenpiteet sekä kehitetään katselmusten toimeenpanon dokumentointia

Tehtävät

  Mitä on tehty?
 • 01.10.2019
  Toimenpiteen yhteyshenkilö valittu
 • 21.10.2019
  Toimenpiteestä on tilannekuvaus
  Mitä on tehtävä?
 • 31.03.2020
  Kulutusseurannan toimintatapojen määrittäminen ja käyttöönotto

Mittarit

Kulutusseurannassa olevien kiinteistöjen lukumäärä
Vaikutus
Merkittävä
Eteneminen
Ajallaan
Aikajänne
Päästöluokat
Vastuuorganisaatiot
Rya_RohaRya_YlpiKansliaHelen
Yhteyshenkilöt
 • Sara Tapiala

  Sara Tapiala

  tiimipäällikkö

  Rakennetun omaisuuden hallinta

Tietoja päivitetty 22.01.2020

Miten tämä toimenpide vaikuttaa tavoitteeseen?