Toimenpiteet

Edellinen | Seuraava

35
Kysyntäjouston pilotointi

Palvelurakennukset

Toimenpiteet 35 ja 36 ovat tavoitteiltaan yhteneväiset ja ne on seurannassa yhdistetty.

Toimenpide tavoittelee rakennusten energiankäytön (sekä sähkö että lämpö) siirtämistä ajankohtaan, jolloin se voidaan tuottaa mahdollisimman vähäpäästöisesti. Tämä vähentää energiantuotannon päästöjä, mutta ei suoraan käytettyä energiamäärää. Joissain tilanteissa voi vaikuttaa energiamäärään välillisesti esim. siksi, että rakennuksen energiantarvetta saatetaan pystyä optimoimaan, jos se ei ole ollut optimaalinen.

Kysyntäjouston pilotteja on käynnissä Helsingin kaupungin yhdessä toimistorakennuksessa (sähkö ja lämpö) ja kahdessa opetusrakennuksessa (sähkö). 

Virallinen kuvaus
Toimenpideohjelman mukaan
Kaupungin toimitiloissa pilotoidaan sähkön ja lämmön kysynnänjoustoa eri tyyppisissä palvelurakennuksissa. Kokeilujen pohjalta arvioidaan kysynnänjouston potentiaali toimitilakannassa sekä investointitarve ja laaditaan suunnitelma käyttöönoton laajuudesta ja aikataulusta.
(Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmasta)
Vaikutus
Merkittävä vaikutus
Eteneminen
Ajallaan
Aikajänne
Vastuuorganisaatiot
Rya_RohaHelen
Yhteyshenkilöt
 • Sara Tapiala

  Sara Tapiala

  Rakennetun omaisuuden hallinta

 • Kaisa-Reeta Koskinen

  Kaisa-Reeta Koskinen

  projektinjohtaja

  Kaupunkiympäristön toimiala

Tietoja päivitetty 21.10.2019

Tehtävät

  Mitä on tehty?
 • 01.10.2019 | Toimenpiteen yhteyshenkilö valittu
  Mitä on tehtävä?
 • 23.10.2019 | Toimenpiteestä on tilannekuvaus
 • 30.04.2020 | Vuoden 2019 pilottien tulosten yhteenveto ja ensimmäinen arvio potentiaalista

Mittarit