Toimenpiteet

Edellinen | Seuraava

36
Energianvarastoinnin mahdollisuudet

Palvelurakennukset

Toimenpiteet 35 ja 36 ovat tavoitteiltaan yhteneväiset ja ne on seurannassa yhdistetty.

Selvitetään Helsingin lämmitysjärjestelmälle tarvittava lämmön kysyntäjouston taso yhteistyössä Helenin kanssa. Toimenpidettä edistetään tämän selvityksen jälkeen, mikäli joustotarve on suurempi kuin mitä nykyisillä investointisuunnitelmilla saadaan toteutettua. 

Virallinen kuvaus
Toimenpideohjelman mukaan
Selvitetään kiinteistökohtaista tai alueellista energian (sähkö ja lämpö) varastoinnin mahdollisuuksia ja kustannusvaikutuksia. Asetetaan tulosten perusteella tavoitteita varastoinnin hyödyntämiselle kysyntäjouston lisääjänä ja varavoimana ja laaditaan toimintasuunnitelma.
(Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmasta)
Vaikutus
Pieni vaikutus
Eteneminen
Ajallaan
Aikajänne
Vastuuorganisaatiot
Rya_RohaHelenAry
Yhteyshenkilöt
 • Kaisa-Reeta Koskinen

  Kaisa-Reeta Koskinen

  projektinjohtaja

  Kaupunkiympäristön toimiala

Tietoja päivitetty 21.10.2019

Tehtävät

  Mitä on tehty?
 • 01.10.2019 | Toimenpiteen yhteyshenkilö valittu
  Mitä on tehtävä?
 • 23.10.2019 | Toimenpiteestä on tilannekuvaus

Mittarit