Toimenpiteet

Edellinen | Seuraava

37
Uusiutuvan energian lisääminen kaupungin rakennuskannassa

Palvelurakennukset

Kaupungin omaa rakennuskantaa koskien on tehty linjauksia osaksi rakentamisen perusprosesseja siitä, miten uusiutuvaa energiaa lisätään. Tarvittaessa päivitetään näitä linjauksia. Näin ollen erilliselle tavoiteohjelmalle ei ole tarvetta.

Linjauksen mukaisesti jokaisessa korjaus- ja uudisrakentamiskohteessa selvitetään mahdollisuus uusiutuvan energian käyttöön. Näin ollen tässä vaiheessa erillinen esiselvitys parhaista kohteista ei ole tarpeellinen.

Virallinen kuvaus
Toimenpideohjelman mukaan
Laaditaan tavoiteohjelma uusiutuvan energian hyödyntämisestä kaupungin rakennushankkeissa ja olemassa olevissa rakennuksissa ja seurataan ohjelman toteutumista
(Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmasta)
Yhdistetyt toimenpiteet
51Kaupunki laatii selvityksen uusiutuvan energian hyödyntämisestä omassa ja tytäryhtiöiden rakennuskannassa. Tavoitteena löytää kustannustehokkaat (takaisinmaksuaika noin 10-15 vuotta) paikalliseen lämmön- ja sähköntuotantoon liittyvät korjauskohteet. Selvityksen perusteella laaditaan aikataulutettu toteutusohjelma. ○ Selvityksen yhteydessä tarkastellaan Helsingissä toteutettujen paikallisen lämmön tuotannon kokeilujen tulokset ja niiden vaikutukset kokonaisuuteen

Tehtävät

  Mitä on tehty?
 • 01.10.2019
  Toimenpiteen yhteyshenkilö valittu
 • 31.03.2020
  Linjausehdotus valmis
  Mitä on tehtävä?

Mittarit

Selvitys on valmis
Vaikutus
Merkittävä
Eteneminen
100% valmis
Valmis
Aikajänne
Vastuuorganisaatiot
Rya_Roha
Yhteyshenkilöt
 • Sara Tapiala

  Sara Tapiala

  tiimipäällikkö

  Rakennetun omaisuuden hallinta

 • Kaisa-Reeta Koskinen

  Kaisa-Reeta Koskinen

  projektinjohtaja

  Kaupunkiympäristön toimiala

 • Marika Nyyssönen

  Marika Nyyssönen

  ympäristöasiantuntija

  Helsingin kaupungin asunnot Oy

Tietoja päivitetty 09.04.2020

Miten tämä toimenpide vaikuttaa tavoitteeseen?