Toimenpiteet

Edellinen | Seuraava

42
Elinkaaripäästöjen minimoiminen

Palvelurakennukset

Elinkaaripäästöjen vähentämiseen liittyvät tämän toimenpiteen ohella myös toimepiteet 44 ja 89, jotka ovat keinoja elinkaaripäästöjen minimoimiseen. Nämä toimenpiteet liittyvät myös toimenpiteen 108 toteuttamiseen, joka linjaa hankintojen päästölaskentaa ja elinkaariarviointeja yleisemmällä tasolla.

-Kaupunki osallistuu YM:n lainvalmisteluhankkeeseen, jonka tavoitteena on laatia laskentatavat elinkaaripäästöjen arvioinnille. 

-Jo nyt tehdään laskelmat elinkaaripäästöistä kussakin kaupungin omassa talonrakentamishankkeessa. Tämän selvitystyön tavoitteen on päästöjen vähentämismahdollisuuksien kartoittaminen

-Vähennystavoite ja hankintakriteerit rakennusten ja infrahankkeiden elinkaaripäästöille ovat tulossa YM:n lainvalmistelusta, joten kaupungilla ei ole syytä tässä vaiheessa asettaa omia kriteerejä.

-Infrahankkeiden elinkaaripäästöjen laskennassa on menossa valtion LVM:n, väyläviraston ja YM:n kanssa hanke, jossa tavoitteena on yhdenmukaistaa päästölaskentamenetelmiä. 

- Infrapuolella on aiemmin tehty hiilijalanjäkilaskennat Iso-Roban peruskorjauksessa ja Kivikon eritasoliittymässä, ja tällä hetkellä on tekeillä Malmin esirakentamisen päästölaskenta.

- Palvelurakennushankkeissa hiilijalanjälki on toistaiseksi laskettu seuraaviin: Kaupunkiympäristötalo, Keskustan terveys- ja hyvinvointikeskus, Lpk Aada ja lp Ida, Tehtaankadun ala-asteen perusparannus ja Stadin ammattiopiston Myllypuron kampus. Syksyn 2019 ja alkuvupoden 2020 aikana valmistuu lisää laskelmia.

- Asuinrakennushankkeissa hiilijalanjälki on toistaiseksi laskettu seuraaviin: Heka Pukinmäki Eskolantie ja Haso Eskolantie, Heka Pasila Kustinpolku, Heka Pasila Lavakatu 10 er, Haso Postiljooni, Haso Postimies, Haso Veturi, Asunto Oy Helsingin Kuriiri. Lisäksi on tehty vertailulaskelma purkavan saneerauksen ja peruskorjauksen plus puisten lisäkerrosten rakentamisen välillä hankkeissa Heka Malmi Saniaistie 3 ja Heka Malmi Karviaistie 12.


 

Virallinen kuvaus
Toimenpideohjelman mukaan
"Minimoidaan kaupungin rakennushankkeiden ja infrarakentamisen elinkaaripäästöt.
-Myötävaikutetaan ja osallistutaan yhdessä YM:n, LVM:n, liikenneviraston, RT/RTT:n ja GBC Finlandin kanssa työkalujen ja laskennan menetelmien ja lähtötietojen kansallisten tietokantojen laatimiseen elinkaaripäästöjen arvioinnille.
-Tehdään selvitys elinkaaripäästöjen nykytilanteesta kaupungin infra- ja talonrakentamishankkeissa sekä päästöjen vähentämismahdollisuuksista ja tarvittavista ohjauskeinoista erilaisissa hankkeissa ja esirakentamisen vaihtoehtotarkasteluissa.
-Asetetaan vähennystavoite ja hankintakriteerit rakennusten ja infrahankkeiden elinkaaripäästöille hanketyypeittäin.
-Pilotoidaan elinkaarilaskennan työkaluja rakentamishankkeissa suunnittelu- ja rakentamisprosessin kaikissa vaiheissa. Viestitään pilottien tuloksista kaavoitukseen ja hankkeiden suunnitteluun.
(Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmasta)

Tehtävät

  Mitä on tehty?
 • 01.10.2019
  Yhteyshenkilö valitaan ja toimenpiteen toteutuksesta sovitaan
 • 23.10.2019
  Toimenpiteestä on tilannekuvaus
  Mitä on tehtävä?
 • 30.09.2020
  Asuntotuotanto: pilotoidaan YM:n laskentamallia yhdessä uudishankkeessa ja yhdessä peruskorjaushankkeessa
 • 30.09.2020
  Toimitilat: pilottoidaan YM:n laskentamallia useammassa kohteessa
 • 31.12.2020
  Toimitilat: Tehdään hiilijalanjäljen laskenta kaikissa käynnistyvissä hankkeissa
 • 30.06.2021
  Infra: Pilotoidaan valtion koordinoimaan laskentamallia yhteistyössä väyläviraston kanssa parissa kohteessa.
 • 31.12.2022
  Asuntotuotanto: Tehdään hiilijalanjäljen laskenta kaikissa käynnistyvissä hankkeissa

  Laskentaa lisätään hankkeissa jatkuvasti 2020-2021 aikana. Tavoitteena, että kaikissa vuonna 2022 käynnistetyissä suunnitteluissa lasketaan hiilijalanjälki.

Mittarit

Lämmön kokonaiskulutus
Eteneminen
Ajallaan
Aikajänne
Yhteyshenkilöt
 • Heidi Huvila

  Heidi Huvila

  ympäristöasiantuntija

  Toiminnan kehittäminen

 • Sara Tapiala

  Sara Tapiala

  tiimipäällikkö

  Rakennetun omaisuuden hallinta

 • Mikko Suominen

  Mikko Suominen

  projektinjohtaja

  Infraomaisuus

 • Minna Launiainen

  Minna Launiainen

  LVI-suunnittelupäällikkö

  Asuntotuotanto

 • Rami Nurminen

  Rami Nurminen

  yksikön päällikkö

  Asuntotuotanto

Tietoja päivitetty 02.03.2020

Miten tämä toimenpide vaikuttaa tavoitteeseen?