Toimenpiteet

Edellinen | Seuraava

43
Plusenergiarakentaminen

Palvelurakennukset

Helsingin kaupunki pilotoi omassa rakentamisessaan plusnergiarakentamista uudisrakentamisessa. Tavoitteena on saada kokemuksia, kuinka kaupunki voi lähestyä kulutuksessa vuodelle 2035 tavoiteltua nettonollatasoa.

Virallinen kuvaus
Toimenpideohjelman mukaan
Kaupunki pilotoi plusenergiarakentamista, selvittää sen kustannusvaikutuksia ja haasteita, ja laatii näiden pohjalta ohjelman siirtymisestä asteittain kohti plusenergiarakentamista neuvotellen rakennusalan innovatiivisten toimijoiden kanssa
(Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmasta)

Tehtävät

  Mitä on tehty?
 • 01.10.2019
  Plusenergiarakentamisen pilotointi asuinrakentamisessa

  Vuonna 2019 HEKA ja ATT tutkivat HEKA Kalasatama Kaljaasi Fortunan katu-kohteen hankesuunnitteluvaiheessa plusenergiarakentamista. Elinkaarikustannus- ja energiasimulointien perusteella erittäin energiatehokkailla ratkaisuilla ja kaukolämpö/kaukokylmä/maalämpöhybridillä tässä kohteessa päästään vuotuisessa energiankulutuksessa hyvin lähelle nettonollaa, mutta ei vielä plusenergiatasolle. Hankkeen suunnittelua jatketaan tavoitteena hyvin vähän energiaa kuluttava rakennus. Hankkeessa selvinneitä tuloksia hyödynnetään jatkossa rakennusten energiatehokkuuden parantamisessa. Tavoitteena on löytää kustannustehokkaat ratkaisut asuinkerrostalojen nettonollarakentamiseen.

  Hankesuunnitelma valmistui syyskuussa 2019. Toteutussuunnittelmat tehdään vuonna 2020 ja rakentaminen alkaa vuonna 2021.

 • 01.10.2019
  Toimenpiteen yhteyshenkilö valittu

  Asuntorakentamisen yhteyshenkilöt valittu.

 • 22.01.2020
  Toimenpiteestä on tilannekuvaus
 • 19.03.2020
  Markkinavuoropuhelu innovatiivisten ratkaisun tarjoajien kanssa (asuinrakennukset)

  HEKA Kalasatama Kaljaasi Fortunankadun suunnitteluvaiheen alussa järjestettiin markkinavuoropuhelu uusien ja innovatiivisten ratkaisujen tarjonnan ja alan toimijoiden (mm. rakennusliikkeet) näkemysten kartoittamiseksi. Tilaisuuden suunnitteluun ja järjestämiseen osallistuivat ATT:n lisäksi YMPA ja Helen. Tilaisuus järjestettiin 19.3.2020 koronavirustilanteen vuoksi verkossa ja se onnistui hyvin. Osallistujia oli 60. Yhdeksän eri yritystä esitteli ratkaisujaan ja osallistujat kävivät vilkasta keskustelua tapahtuman chatissa. Tilaisuuden antia hyödynnetään paitsi tämän kohteen suunnittelussa, myös tulevien kohteiden suunnittelussa ja Helenin palveluiden paketoinnissa.

  Mitä on tehtävä?

Mittarit

Plusenergiapilottien lukumäärä
Eteneminen
Ajallaan
Aikajänne
Yhteyshenkilöt
 • Minna Launiainen

  Minna Launiainen

  LVI-suunnittelupäällikkö

  Asuntotuotanto

 • Marika Nyyssönen

  Marika Nyyssönen

  ympäristöasiantuntija

  Helsingin kaupungin asunnot Oy

Tietoja päivitetty 01.04.2020

Miten tämä toimenpide vaikuttaa tavoitteeseen?