Toimenpiteet

Edellinen | Seuraava

44
Kierrätysmateriaalien osuuden lisääminen rakentamisessa

Palvelurakennukset

Hyödynnetään tehtyjä ja käynnissä olevia kansallisen tason selvityksiä kierrätysmateriaalien osuuden lisäämisen esteistä ja mahdollisuuksista talonrakentamisessa, infrarakentamisessa ja ylläpidossa. Tämän tiedon pohjalta luodaan päivittyviä ohjeita ja toimintatapoja. 

Kierrätysmateriaalien hyödyntäminen on yksi keino, jolla elinkaaren aikaisia päästöjä (toimenpide 42) voidaan vänhentää.

Virallinen kuvaus
Toimenpideohjelman mukaan
Selvitetään esteet ja mahdollisuudet kierrätysmateriaalien osuuden lisäämisestä talonrakentamisessa, infrarakentamisessa ja ylläpidossa. Luodaan toimenpiteet ja ohjeistus.
(Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmasta)

Viimeisimmät päivitykset

name
Ylläpitäjä

Laaditaan Kaivumaiden, kiviaineksen ja purkumateriaalien hyödyntämisen periaatteet maarakentamisessa ja toimenpideohjelma 2018-2021

Periaatteet ja toimenpideohjelma valmis ja hyväksytty kaupunkiympäristölautakunnassa 23.8.2019.

Tehtävät

  Mitä on tehty?
 • 23.08.2019
  Laaditaan Kaivumaiden, kiviaineksen ja purkumateriaalien hyödyntämisen periaatteet maarakentamisessa ja toimenpideohjelma 2018-2021

  Periaatteet ja toimenpideohjelma valmis ja hyväksytty kaupunkiympäristölautakunnassa 23.8.2019.

 • 10.10.2019
  Toimenpiteen yhteyshenkilö valittu
 • 23.10.2019
  Toimenpiteestä on tilannekuvaus
 • 08.11.2019
  Järjestetään talonrakentamisen kiertotalouden markkinakartoitustilaisuus

  Tilaisuus järjestettiin 7.11.2019

  Tilaisuuden teemat:

  • Purettavien rakennusten purkumateriaalien käsittely ja hyödyntäminen
  • Kierrätys- ja uusiotuotteiden ja –materiaalien sekä kierrätettyjen rakennusosien hyödyntäminen uudis- ja perusparannushankkeissa

  Tilaisuus on suunnattu talonrakentamisen kiertotalouden ratkaisuja tarjoaville ja hyödyntäville yrityksille, koulutus- ja tutkimusorganisaatioille sekä rakennusalan järjestöille ja julkisen sektorin yhteistyötahoille.

 • 02.12.2019
  Työpaja: Rakentaminen kaupungin kierto- ja jakamistalouden tiekartassa

  Rakentaminen on yksi kaupungissa valmisteilla olevan kierto- ja jakamistalouden tiekartan teemoista. Osana tiekartan valmistelua tullaan 2.12.2019 järjestämään työpaja, jonka teema on rakentaminen. Työpajassa pyritään tunnistamaan vaikuttavuudeltaan merkittävimmät painopisteet ja kehityskohteet kiertotalouden edistämiseksi rakentamisessa.

 • 12.05.2020
  Kierto- ja jakamistalouden tiekartta valmistuu

  Työpajassa 2.12.2019 tunnistetut kehitystarpeet on kirjattu toimenpiteiksi tiekarttaan. 

  Mitä on tehtävä?
 • 31.12.2025
  Toteutetaan kiertotalouden tiekartan toimenpiteitä

Mittarit

Eteneminen
Ajallaan
Aikajänne
Yhteyshenkilöt
 • Leona Silberstein

  Leona Silberstein

  ympäristötarkastaja

  Ympäristöpalvelut

 • Annukka Eriksson

  Annukka Eriksson

  ympäristöasiantuntija

  Rakennetun omaisuuden hallinta

 • Mikko Suominen

  Mikko Suominen

  projektinjohtaja

  Infraomaisuus

Tietoja päivitetty 14.05.2020