Toimenpiteet

Edellinen | Seuraava

45
Maarakentamisen periaatteet

Palvelurakennukset

Toimenpide jakautuu kahteen osaan:

45.1. Jalkautetaan kaivumaiden, kiviaineksen ja purkumateriaalien hyödyntämisen periaatteet maarakentamisessa ja toimenpideohjelma (2018–2021) osaksi normaalia toiminnanohjausjärjestelmän mukaisesti etenevää toimintaa. Periaatteet koskevat Kaupunkiympäristön toimialan keskeisiä prosesseja: kaupungin maanhankintaa ja alueiden hallintaa, yleispiirteistä maankäytön suunnittelua, kaavoitusta, esirakentamista, infra- ja talonrakentamishankkeiden suunnittelua ja rakentamista.

45.2. Osallistutaan seudullisen paikkatietopohjaisen maamassatyökalun kehittämiseen ja käyttöönottoon (SeutuMaisa).

Virallinen kuvaus
Toimenpideohjelman mukaan
Jalkautetaan kaivumaiden, kiviaineksen ja purkumateriaalien hyödyntämisen periaatteet maarakentamisessa ja toimenpideohjelma (2018–2021) osaksi normaalia toiminnanohjausjärjestelmän mukaisesti etenevää toimintaa. Periaatteet koskevat Kaupunkiympäristön toimialan keskeisiä prosesseja: kaupungin maanhankintaa ja alueiden hallintaa, yleispiirteistä maankäytön suunnittelua, kaavoitusta, esirakentamista, infra- ja talonrakentamishankkeiden suunnittelua ja rakentamista. Osallistutaan seudullisen paikkatietopohjaisen maamassatyökalun kehittämiseen ja käyttöönottoon (SeutuMaisa).
(Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmasta)

Tehtävät

    Mitä on tehty?
  • 23.10.2019
    Toimenpiteen yhteyshenkilö valittu
    Mitä on tehtävä?

Mittarit

Eteneminen
Ajallaan
Aikajänne
Päästöluokat
Yhteyshenkilöt
    Ei merkittyjä yhteyshenkilöitä
Tietoja päivitetty 15.11.2019