Toimenpiteet

Edellinen | Seuraava

46
Päästöttömät työmaakoneet

Palvelurakennukset

Päästöttömillä työmailla tarkoitetaan tässä työmailla käyetettävien koneiden ja laitteiden suoria päästöjä. Päästöjä ovat CO2-, NOx- ja PM -päästöt. Ensimmäisessä vaiheessa siirrytään fossiilivapaisiin työmaihin eli esim. biopolttoaineisiin. Lopullinen tavoite on päästöttömyys, joka tarkoittaa käytännössä siirtymistä sähköisiin koneisiin.

 • Lähtötilanteen kartoitus; päästöt ja toiminta 2019
 • Koneiden päästöjen selvittäminen
 • Markkinavuoropuhelut 2019-2020
 • Tilaisuudet yrityksille ja kaupungin hankkijoille
 • Yritysten valmius siirtyä puhtaampiin koneisiin –rakennusyritykset ja koneet
 • Päästöttömän työmaan pilotointi ja kokeilut 2020 ja 2021
 • Koulutukset hankkijoille 2020
 • Konseptin kehittäminen kaupungille 2020-21
 • Implementointi toimintaan 2021-2035
Virallinen kuvaus
Toimenpideohjelman mukaan
Pilotoidaan kaupungin omassa rakentamisessa
päästöttömiä työmaita ja otetaan kokemusten
kautta käyttöön malli ja kriteerit koskemaan kaikkia
työmaita. Sisällytetään malli ja kriteerit infra- ja
talonrakentamishankkeiden ympäristöasiakirjaan
ja työmaan ympäristösuunnitelmaan. Ohjataan
kaupungin alueella rakentavia käyttämään mallia ja
kriteerejä.
(Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmasta)

Tehtävät

  Mitä on tehty?
 • 23.10.2019
  Toimenpiteestä on tilannekuvaus
 • 23.10.2019
  Toimenpiteen yhteyshenkilö valittu
 • 09.12.2019
  Markkinavuoropuhelun toteuttaminen

  Yleinen markkinavuoropuhelutilaisuus pidettiin 9.12 ja niitä jatketaan kahdenkeskisissä vuoropuheluilla 2020 alkuvuodesta.

 • 14.02.2020
  Markkinavuoropuhelun toinen kierros

  Toteutettu 7 kahden keskistä markkinavuoropuhelua.

  Mitä on tehtävä?
 • 31.12.2020
  Ensimmäisen pilotin toteuttaminen 2020
 • 28.02.2021
  Päästöttömän työmaan konsepti valmis
 • 31.12.2021
  Toisen pilotin toteuttaminen 2021
 • 31.12.2022
  Kaikissa infrakilpailutusasiakirjoissa päästöttömyyteen liittyviä kriteerejä (min. fossiilivapaus)
 • 01.01.2035
  Työmaat päästöttömiä

Mittarit

Vaikutus
Kohtalainen
Eteneminen
Ajallaan
Aikajänne
Yhteyshenkilöt
 • Liisa Katajala

  Liisa Katajala

  kehityspäällikkö

  Rakennuttaminen

 • Mia Malin

  Mia Malin

  ympäristösuunnittelija

  Ympäristöpalvelut

Tietoja päivitetty 31.03.2020

Miten tämä toimenpide vaikuttaa tavoitteeseen?