Toimenpiteet

Edellinen | Seuraava

47
Lämmön talteenoton parantaminen peruskorjauksissa

Asuinrakennukset

Suurin osa rakennusten päästöistä johtuu olemassa olevasta rakennuskannasta. Siksi on tärkeää, että peruskorjauksissa tehdään kaikki mahdolliset energiansäästötoimenpiteet, eikä vain niitä, joiden takaisinmaksuaika on lyhyt.  Ilmanvaihdon lämmön talteenoton lisääminen rakennuksiin, joissa sitä ei ole, on ylivoimaisesti tehokkain tapa pienentää energiankulutusta. Jäteveden lämmön talteenotolla säästetään jopa neljäsosa lämmitysenergiasta. Toimenpide on kirjattu HNH2035-ohjelmaan, jotta olisi olemassa selkeä linjaus, eikä lämmön talteenottoa voisi jättää peruskorjauksisssa toteuttamatta esimerkiksi kustannussyistä. Toimenpiteen toteuttamiseksi ja investointien perustelemiseksi peruskorjaushankkeissa on tehtävä teknisiä selvityksiä ja elinkaarenaikaisia kannattavuuslaskelmia hankesuunnitteluvaiheessa.

Ei-peruskorjattavissa kohteissa on tärkeää tunnistaa potentiaaliset kohteet ja löytää sopivat ratkaisujen toimittajat.

Kaikissa ATT:n rakennuttamissa peruskorjaushankkeissa ilmanvaihdon LTO:n lisääminen on selvitetty jo useita vuosia. Vuonna 2018 valmistuneissa asuinkerrostalojen peruskorjauksissa neljässä kohteessa kymmenestä asennettiin LTO:lla varustettu koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto ja kahdessa kohteessa kymmenestä asennettiin poistoilman lämmön talteenotto eli PILP. Kaksi niistä neljästä kohteesta, jossa ei lisätty LTO:ta ovat suojeltuja rakennuksia ja kahdessa LTO:ta ei voitu lisätä teknisistä tai taloudellisista syistä.

Virallinen kuvaus
Toimenpideohjelman mukaan
Toteutetaan poistoilman ja jäteveden lämmön talteenottoratkaisuja: peruskorjauskohteissa joko koneellinen tulo ja poisto lämmön talteenotolla tai sitten PILP. Ilman peruskorjausta toteutetaan PILP - hankkeita niissä taloissa joissa se on taloudellisesti kannattavaa (takaisinmaksuaika alle 15 vuotta)
(Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmasta)

Viimeisimmät päivitykset

name
Ylläpitäjä

Ilmanvaihdon LTO:n lisääminen peruskorjauksissa

 •  

Kaikissa ATT:n rakennuttamissa peruskorjaushankkeissa ilmanvaihdon LTO:n lisääminen on selvitetty jo useita vuosia. Vuonna 2018 valmistuneissa asuinkerrostalojen peruskorjauksissa neljässä kohteessa kymmenestä asennettiin LTO:lla varustettu koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto ja kahdessa kohteessa kymmenestä asennettiin poistoilman lämmön talteenotto eli PILP. Kaksi niistä neljästä kohteesta, jossa ei lisätty LTO:ta ovat suojeltuja rakennuksia ja kahdessa LTO:ta ei voitu lisätä teknisistä tai taloudellisista syistä.

Jäteveden lämmön talteenoton lisäämisen selvittämiset on aloitettu 2019.

name
Ylläpitäjä

Toimenpiteistä sovitaan

ATT ja Heka ovat sopineet toimenpiteiden toteuttamisesta peruskorjauksissa.

Tehtävät

  Mitä on tehty?
 • 18.09.2019
  Jäteveden LTO:n lisääminen peruskorjauksissa

  Jäteveden lämmön talteenoton lisäämisen selvittämiset peruskorjausten hankesuunnittelussa on aloitettu 2019.

 • 18.09.2019
  Toimenpiteistä sovitaan

  ATT ja Heka ovat sopineet toimenpiteiden toteuttamisesta peruskorjauksissa.

 • 18.09.2019
  Yhteyshenkilöt valitaan

  ATT:n henkilöt valittu. 

 • 22.10.2019
  Toimenpiteestä on tilannekuvaus
 • 23.10.2019
  Hekan, Auroranlinnan, Hason ja Helenin yhteyshenkilön valinta

  Toimenpide on tärkeä esim. Hason olemassa olevissa kohteissa, joissa on ilman lämmön talteenottoa olevia rakennuksia.

  Yhteyshenkilöt on valittu.

 • 31.03.2020
  Teetetään potentiaalisille PILP-kohteille kannattavuusselvitykset

  Teetetään kartoitetuille potentiaalisille kohteille toteutettavuusselvitykset ja kannattavuuslaskelmat. Kartoitus ja selvitykset etenevät vaiheittain. Ensimmäisen vaiheen kartoitus ja selvitykset on tavoittena tehdä 30.4.2020 mennessä.

  Hekalla on tavoitteena asentaa poistoilmalämpöpumppuja kolmeen kohteeseen per vuosi.

  31.3.2020: Hekan kiinteistöpäälliköt ja tekniset isännöitsijät ovat tehneet ensimmäisen vaiheen kartoituksen potentiaalisista PILP-kohteista ja siitä on laadittu yhteenveto excel Teamsiin. Taulukkoon on aikataulutettu myös arviot toteutusvuosista.  Useampi toimija on ollut kiinnostunut tämän vuoden hankkeista ja tehnyt niistä kannattavuuslaskelmat.

  Aiheeseen liittyen HEKA järjesti yhdessä ATT:n kanssa 21.2.2020 Hekan tekniselle henkilöstölle energiakoulutusta, jossa yhtenä pääaiheena pilpit.

   

  Mitä on tehtävä?
 • 30.06.2020
  Kilpailutetaan toteutettavat PILP-hankkeet

  Kilpailutetaan kannattaviksi todetut PILP-hankkeet vuosittain 30.6. mennessä. 

  Hekan tavoitteena on asentaa poistoilmalämpöpumppuja kolmeen kohteeseen per vuosi.

  31.3.2020: Tällä hetkellä kahden kohteen (Hämeentie 63 ja Siilitie 9) kilpailutusasiakirjat ovat työn alla.

 • 31.12.2020
  Kartoitetaan potentiaaliset PILP- kohteet Hekan kiinteistökannassa

  Kartoitetaan potentiaaliset kohteet, joissa PILP-laitteiden asennus voisi olla kannattavaa niissä Hekan olemassa olevissa kohteissa, joissa ei ole peruskorjausta suunnitteilla. Kartoitus etenee vaiheittain, sillä kiinteistömassa on suuri. Tavoitteena on, että kaikki potentiaaliset kohteet olisi kartoitettu vuoden 2020 loppuun mennessä.

  PILP:ejä asennetaan niihin rakennuksiin, joissa se on taloudellisesti kannattavaa.

Mittarit

Lämmön talteenotolla varustettujen kohteiden osuus peruskorjatuista
Eteneminen
Ajallaan
Aikajänne
Yhteyshenkilöt
 • Minna Launiainen

  Minna Launiainen

  LVI-suunnittelupäällikkö

  Asuntotuotanto

 • Rami Nurminen

  Rami Nurminen

  yksikön päällikkö

  Asuntotuotanto

 • Marika Nyyssönen

  Marika Nyyssönen

  ympäristöasiantuntija

  Helsingin kaupungin asunnot Oy

 • Kari Nietosvaara

  Kari Nietosvaara

  kiinteistöpäällikkö

  Helsingin Asumisoikeus Oy

 • Tatu Rasia

  Tatu Rasia

  toimitusjohtaja

  Kiinteistö Oy Auroranlinna

 • Risto Ovaskainen

  Risto Ovaskainen

  ylläpitopäällikkö

  Kiinteistö Oy Auroranlinna

Tietoja päivitetty 01.04.2020

Miten tämä toimenpide vaikuttaa tavoitteeseen?