Toimenpiteet

Edellinen | Seuraava

55
Uusiutuvan energiantuotannon maankäytöllinen huomioiminen

Asemakaavoitus

JATKUVA TOIMENPIDE

Toimenpiteet 55 ja 78 ovat tavoitteiltaan yhtenäiset ja siksi ne on seurantaa varten yhdistetty

Asemakaavoituksella edistetään uusiutuvan energian käyttöä sekä kiinteistökohtaista, alueellista ja keskitettyä uusiutuvan energian tuotantoa tarkoituksenmukaisella tavalla. Asemakaavoituksessa pilotoidaan alueellisia ja tonttikohtaisia kehittämishankkeita, niiden vaikutukset arvioidaan ja vaikutuksia seurataan. Parhaat ideat otetaan käytäntöön seuraavissa kohteissa. Tuulivoimalle pyritään löytämään sijoittamispaikkoja  tuulivoiman sijoittamisperiaatteet huomioiden.

 

Virallinen kuvaus
Toimenpideohjelman mukaan
Asemakaavoituksella edistetään uusiutuvan energian käyttöä sekä kiinteistökohtaista, alueellista ja keskitettyä uusiutuvan energian tuotantoa tarkoituksenmukaisella tavalla. Asemakaavoituksessa huomioidaan tuulivoiman
sijoittamisperiaatteet. Asemakaavoituksessa pilotoidaan alueellisia tai tonttikohtaisia kehittämishankkeita, niiden vaikutukset arvioidaan ja vaikutuksia seurataan. Parhaat ideat otetaan käytäntöön seuraavissa kohteissa.
(Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmasta)
Yhdistetyt toimenpiteet
78Huomioidaan maankäytölliset tarpeet uusiutuvan keskitetyn ja alueellisen energiantuotannon tarpeille.

Viimeisimmät päivitykset

name
Sonja-Maria Ignatius

Hiilineutraalin Malmin lentokentän alueen energiaselvitys valmistunut

Tavoitteena on toteuttaa Malmin lentokentän alueelle hiilineutraali energiajärjestelmä, joka tarjoaa mahdollisimman vähäpäästöistä energiaa rakentamisen alusta alkaen. Vasta valmistunut Hiilineutraalin Malmin energiaselvitys sisältää erilaisia skenaarioita, joiden pohjalta alueen suunnittelu- ja energiaratkaisuja voidaan ohjata ja kehittää. Lisätietoa

Tehtävät

  Mitä on tehty?
 • 10.10.2019
  Toimenpiteen yhteyshenkilö valittu
 • 23.10.2019
  Toimenpiteestä on tilannekuvaus
 • 14.11.2019
  Hiilineutraalin Malmin lentokentän alueen energiaselvitys

  Laaditaan Malmin lentokentän alueelle energiaselvitys hiilineutraaliuden saavuttamiseksi. 

  Mitä on tehtävä?
 • 31.12.2020
  Välitsekkaus: Vartiokylänlahden uusiutuvan energian tarkastelu
 • 31.12.2021
  Vartiokylänlahden uusiutuvan energian tarkastelu

  Selvitetään uusiutuvan energian potentiaali Vartiokylänlahden alueella.

Mittarit

Vaikutus
Merkittävä
Eteneminen
Ajallaan
Aikajänne
Vastuuorganisaatiot
Maka_Aska
Yhteyshenkilöt
 • Hanna Ikonen

  Hanna Ikonen

  suunnittelija

  Asemakaavoitus

Tietoja päivitetty 12.02.2020