Toimenpiteet

Edellinen | Seuraava

56
Energiatehokas täydennys- ja korjausrakentaminen

Asemakaavoitus

Toimenpiteet 67 ja 56 on seurantaa varten yhdistetty. Toimenpide 56 (Energiatehokas täydennys- ja korjausrakentaminen) on yksi toimenpide Energiarenesanssi-ohjelmassa. 

Olemassa olevan rakennuskannan energiatehokkuuden parantamista ja uusiutuvan energian lisäämistä peruskorjausten yhteydessä nimitetään energiarenessanssiksi. Ohjelmassa keskitytään erityisesti yksityiseen asuinkerrostalokantaan. Ohjelmaa on laadittu vuodesta 2018 ja siinä hyödynnetään aiemmin laadittuja selvityksiä ja kokeiluhankkeita. Valmistelua varten on järjestetty kaupungin virkamiehille ja sidosryhmille työpajoja sekä tehty avainhenkilöiden haastatteluja.

Asemakaavoituksella ja tontinluovutuksella  mahdollistetaan tonttien lisärakentamista nykyisten rakennusten energiataloudellisten korjausten tukemiseksi ja tämä voi olla yksi keino tukea olemassa olevan rakennuskannan energiatehokkuusparannuksia. Maapoliittisilla toimenpiteillä edistetään täydennysrakentamishankkeiden toteutumista. Maapoliittisten linjausten valmistelun yhteydessä selvitetään, mitkä ovat maapoliittisten toimenpiteiden mahdollisuudet kannustaa energiatehokkaaseen rakentamiseen.

Virallinen kuvaus
Toimenpideohjelman mukaan
Asemakaavoituksella mahdollistetaan jatkosuunnittelu rakentamisen toteuttamiseksi kansallista tasoa energiatehokkaammaksi, huomioiden myös alueelliset erityispiirteet. Kaavamuutosten pohjaksi laaditaan alueellisia suunnitteluperiaatteita, joissa tarkastellaan tonttien lisärakentamista nykyisten rakennusten energiataloudellisten korjausten tukemiseksi.
(Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmasta)
Eteneminen
Myöhässä
Aikajänne
Vastuuorganisaatiot
Maka_AskaMaka_Make
Yhteyshenkilöt
 • Marja Piimies

  Marja Piimies

  asemakaavapäällikkö

  Asemakaavoitus

 • Sami Haapanen

  Sami Haapanen

  osastopäällikkö

  Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit

 • Kaisa-Reeta Koskinen

  Kaisa-Reeta Koskinen

  projektinjohtaja

  Kaupunkiympäristön toimiala

Tietoja päivitetty 29.10.2019

Tehtävät

  Mitä on tehty?
 • 09.10.2019
  Toimenpiteen yhteyshenkilö valittu
 • 23.10.2019
  Toimenpiteestä on tilannekuvaus
  Mitä on tehtävä?
 • 22.11.2019
  Seuraavat askeleet kuvattu

Mittarit

Miten tämä toimenpide vaikuttaa tavoitteeseen?