Toimenpiteet

Edellinen | Seuraava

58
Asemakaavamääräysten kehittäminen

Asemakaavoitus

Kaavamääräyksiä kehittämällä laajennetaan keinovalikoimaa kohti hiilineutraalia kaupunkia. Kaavamääräyspankkiin sisällytetään uusiutuvan energian käyttöä, tuottamista ja energiatehokkuutta koskevia määräyksiä, joiden ei voida arvioida nopeasti vanhentuvan ja jotka mahdollistavat jouston koskien tontinluovutusta ja seuraavia suunnittelu- ja toteutusvaiheita sekä erilaisia kokeiluja ja uusia teknologioita tavoitteisiin pääsemiseksi. Kaavamääräyspankkiin on kehitetty seuraavat määräykset: 

 • Tonteilla tai alueellisesti tulee tuottaa aurinkoenergiaa. / Tonteille tulee asentaa aurinkopaneeleja.   
 • Alueella/tonteilla tulee soveltaa matalaenergiarakentamisen periaatteita ja hyödyntää / tuottaa uusiutuvaa energiaa. Mikäli uusiutuvaa energiaa tuotetaan tontilla, uusiutuvan energian tuottamiseen tarkoitetut laitteet tulee suunnitella osana rakennusten arkkitehtuuria.
 • Tontilla on tuotettava uusiutuvaa energiaa tai liityttävä keskitettyyn paikallisen uusiutuvan energian tuotantojärjestelmään/ tai hyödynnettävä muualla tuotettua alueellista energiaa. Uusiutuvan energian tuotantoon tarvittavien tekniset laitteet tulee suunnitella osana rakennusten arkkitehtuuria.
 • Asuinkerrostalojen energiatehokkuuden tulee olla 10 % tiukempi kuin rakennusluvan myöntämisen hetkellä voimassa olevissa asetuksissa oleva vähimmäistaso. Määräystä voidaan käyttää yksityisten omistamilla tonteilla, kaupungin omistamilla tonteilla käytetään tontinluovutusehtoja.
Virallinen kuvaus
Toimenpideohjelman mukaan
Kaavamääräyksiä kehittämällä laajennetaan keinovalikoimaa kohti hiilineutraalia kaupunkia. Kaavamääräyspankkiin sisällytetään uusiutuvan energian käyttöä, tuottamista ja energiatehokkuutta koskevia määräyksiä, joiden ei voida arvioida nopeasti vanhentuvan ja jotka mahdollistavat jouston koskien tontinluovutusta ja seuraavia suunnittelu- ja toteutusvaiheita sekä erilaisia kokeiluja ja uusia teknologioita tavoitteisiin pääsemiseksi.
(Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmasta)

Viimeisimmät päivitykset

name
Ylläpitäjä

Kaavamääräysten kehittäminen ja käyttöönotto

Asemakaavamääräysohjeistus, johon määräykset on sisällytetty, on otettu käyttöön 8/2019.

Tehtävät

  Mitä on tehty?
 • 28.08.2019
  Kaavamääräysten kehittäminen ja käyttöönotto

  Asemakaavamääräysohjeistus, johon määräykset on sisällytetty, on otettu käyttöön 8/2019.

 • 08.10.2019
  Toimenpiteen yhteyshenkilö valittu
 • 23.10.2019
  Toimenpiteestä on tilannekuvaus
  Mitä on tehtävä?
 • 31.12.2020
  Kaavamääräysohjeistuksen tarkistus

Mittarit

Kaavamääräysten mukainen uusien rakennusten ominaislämmönkulutus
Eteneminen
100% valmis
Valmis
Aikajänne
Vastuuorganisaatiot
Maka_Aska
Yhteyshenkilöt
 • Hanna Ikonen

  Hanna Ikonen

  suunnittelija

  Asemakaavoitus

Tietoja päivitetty 13.02.2020

Miten tämä toimenpide vaikuttaa tavoitteeseen?